Asgari ücretler

Almanya’da Asgari Ücret –

bu Almanya’da asgari ücret çok önemli. Çünkü Almanya endüstrilerinde çalışan birçok insan var. Alman federal kabinesinin Şubat ayında asgari ücretin artırılmasını görüşmesi bekleniyor. Asgari ücreti 12 avroya çıkarma önerisi 1 Ekim 2016’da yürürlüğe girecek. Heil, hareketin bir koalisyon anlaşmasının parçası olduğunu söyledi. Aynı röportajda asgari ücreti bu seviyeye yükseltmenin istihdamı artıracağını, işverenlere maliyeti artıracağını söyledi. Yeni asgari ücretin birçok marjinal işçiyi, işverenleri ve ekonomiyi etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Artan asgari ücret

Koalisyon, Ekim 2018’den itibaren Almanya’daki asgari ücreti saat başına on iki avroya yükseltme planını yürürlüğe koydu. Koalisyonun koalisyon anlaşmasında, çalışmanın tanınması ve adil bir şekilde tazmin edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak eleştirmenler, yeni asgari ücretin, işletmelerin COVID-19 salgınından sonra ülkenin toparlanma aşamasında insanları işe almasını zorlaştıracağını söylüyor. İşverenlerin sosyal yardımlar ve diğer ihtiyaçlar için harcayacak daha az parası olabileceğinden ekonomiye bile zarar verebilir.

Almanya’da artan asgari ücretin analizi için çeşitli veri türleri mevcuttur. İlk set idari kaynaklardan geliyor. Bundesagentur für Arbeit, işsizlik dönemleri de dahil olmak üzere Almanya’daki tüm istihdam ilişkileri hakkında istatistikler yayınlar. Bu verilere kolayca erişilebilir ve istihdam etkilerine ilişkin çalışmalar için önemli bir kaynaktır. Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), başka bir merkezi idari veri türü olan Entegre İstihdam Biyografileri yayınlamaktadır.

Artış, düşük gelirli Almanların, özellikle de kadınların satın alma gücünü artırmayı amaçlıyor. Asgari ücret artışı, doğudaki işçilere ve “mini-işlerde” çalışanlara da fayda sağlayacak. Hükümet ayrıca “mini-işlerde” çalışanların aylık gelir tavanının 450 Avro’dan 520 Avro’ya çıkarılmasını da onayladı. Almanya’da enflasyonun 2021 yılına kadar rekor seviyeye ulaşması bekleniyor ve artan asgari ücretin olumsuz bir etkisi olabilir. Gıda fiyatları.

Asgari ücretteki genel artışa ek olarak, artan işgücü maliyetleri, artan asgari ücretten etkilenen şirketler için karları etkiledi. Bu artış, şirket kârlarında yılda yüzde 2,8 ila yüzde 3,7 arasında bir artışa neden olurken, genel olarak yalnızca marjinal olarak etkilenen sektörler arttı. Bu eğilim, diğer uluslararası araştırmaların sonuçlarıyla tutarlıdır. Ancak Almanya’da asgari ücretin fiyatlar üzerindeki etkisi o kadar belirgin değil.

Yeni asgari ücret, istihdamın bir dizi yönünü etkiledi. Saatlik ücreti yükseltirken, en düşük ücretli işlerde istihdam edilen insan sayısını da olumsuz etkiledi. Birçok işçi küçük işlerde çalışmak zorunda kaldı ve şu anda ayda sadece 450 avro alıyorlar. Yeni asgari ücretle birlikte bu çalışanların brüt ücretlerinin en az yüzde 60’ını kazanabilmeleri gerekiyor.

İstihdam üzerindeki etki

Asgari ücret artışları genel olarak istihdam oranlarını etkilese de, etkiler özellikle yeni işe alınanlar arasında belirgindir. Asgari ücret artışlarının esnekliği sırasıyla -0,1 ve -0,2’dir. Bu, asgari ücrette %1’lik bir artışın 71.300 kişiye kadar bir işsizlik etkisi yaratacağını göstermektedir. Asgari ücretlerin esnekliği, etkilenen yaş grupları genç yetişkinler olduğunda daha da fazladır. Ayrıca, bu ücret artışı, daha yaşlı, düşük vasıflı işçiler arasındaki istihdam oranlarını da etkileyebilir.

Asgari ücret, yoksul aileler ve düşük gelirliler üzerinde olumlu etkiler yaratsa da, düşük gelirli işçiler arasında işsizliğe yol açabilmektedir. Kazananlar işlerini kaybetmezken, kaybedenler saatler kaybediyor ve iş bulmakta güçlük çekiyor. Bununla birlikte, bu işsizlik etkileri küçüktür ve bariz yararlı dağıtımsal etkilerle kolayca bağdaştırılabilir. Ancak asgari ücret istihdam oranlarını nasıl etkiler? Bu soruların cevapları asgari ücret türlerine göre değişmektedir.

Asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisini değerlendirmenin en güvenilir yolu, bu pozisyonlardaki iş sayısı ve işgücü miktarı üzerindeki etkisini ölçmektir. Başka bir deyişle, asgari ücretteki bir artışa işsizlerin ortalama saatlik kazançlarındaki artış eşlik ediyorsa, net yeni istihdam pozisyonlarında önemli bir azalma olması gerekir. Ancak yeni işe alınan işçilerin büyük bir bölümü asgari ücrete yakın veya altında kazanmaktadır. %22,1’i asgari ücretin bir doları içinde kazanıyor.

Asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle, bazı eyaletlerde daha yüksek asgari ücretlerin daha az işçiye yol açma eğiliminde olduğu bulundu. Bununla birlikte, asgari ücretlerin etkileri genç işçilerde ve düşük ücretli çalışanların yüksek oranda olduğu sektörlerde daha belirgindir. Bir dizi başka çalışma da asgari ücretin işsizlik oranları üzerindeki etkilerini ve düşük ücretli işçilerin en kötü durumda olduğunu inceledi.

Asgari ücretlerin istihdam üzerindeki etkisi, asgari ücreti ulusal ortalamanın üzerinde bir miktarda artıran eyaletlerde gözlemlenmiştir. Son yıllarda 23 eyalette asgari ücretler ortalama %11,5 oranında artırılarak asgari ücret ile ortalama ücretler arasındaki fark önemli ölçüde azaldı. Bir eyalette artan asgari ücret, etkiyi tersine çevirebilir. Dolayısıyla asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisi sanıldığı kadar belirgin olmayabilir.

İşverenlere maliyeti

Alman asgari ücretinin işverenlere maliyeti, İşgücü Piyasası Araştırma Enstitüsü (IAB) tarafından yürütülen anketler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar kullanılarak tahmin edilebilir. Bundesagentur für Arbeit, Almanya’daki ortalama saatlik ücreti hesaplamak için işsizlik dönemleri de dahil olmak üzere istihdama ilişkin istatistikler toplar. Bu istatistikler toplu gruplar için kolayca kullanılabilir. Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung’un Entegre İstihdam Biyografileri bir diğer önemli idari veri kaynağıdır.

Artan işçilik maliyetine ek olarak, asgari ücret çalışanların motivasyonunu bozabilir. Şirketler, fiyatları yükselterek veya çalışan üretkenliğini artırmak için organizasyonel değişiklikler yaparak telafi etmeye çalışabilir. Ancak bu, daha önce asgari ücretin üzerinde kazanan işçiler üzerinde motivasyon kırıcı bir etkiye yol açabilir. IAB Kuruluş Paneli, çalışan başına üretilen iş hacmi olan üretkenliği ölçer. Asgari ücretten olumsuz etkilenen şirketler, ek işçilik maliyetlerini müşterilerine yansıtmanın yollarını arayabilir.

Ayrıca, Almanya’da genel bir yasal asgari ücretin getirilmesi 1 Ocak 2015’te başlamıştır. Bu, büyük ve gelişmiş bir ülkede ücret eşiğinin nadir bir örneğidir. Bulguları destekleyen ampirik kanıtların bir özetini sunuyoruz ve sonuçları çok çeşitli okuyucular için erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Çalışmamız Bruttel ve ark. (2018) ve asgari ücretin işgücü piyasası üzerinde bazı olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Asgari ücret, bir çalışanın aylık veya saatlik ücretini artırabileceği gibi, çalışma saatlerini de azaltabilir. Sonuç olarak, şirketler karlarını korumak için çalışma saatlerini veya iş yoğunluğunu azaltabilir. Bu etkilerin bazı kanıtları var, ancak sonuçlar karışık. Bazı araştırmalar asgari ücretin çalışan memnuniyetini artırdığını gösterirken, bazıları anlamlı bir etki bulamamaktadır. Asgari ücret birçok faydasına rağmen istihdamda önemli bir artışa yol açmamıştır. Ayrıca, sözde olumlu etkilerine rağmen yoksulluk riskini azaltmadı.

Almanya’daki asgari ücretin maliyeti, yalnızca Lüksemburg ve Fransa’yı geride bırakarak Avrupa’daki en yüksek ücrettir. Danimarka, İtalya, Avusturya, Kıbrıs, Finlandiya ve İsveç’te ulusal asgari ücret yoktur. Bu ülkeler ücretleri belirlemek için sendikalara ve sektörlere güveniyor ve asgari ücret yasaları Almanya’nınki kadar güçlü değil. Alman asgari ücreti, 18 yaşın üzerindeki çalışan insanların büyük çoğunluğu için geçerlidir ve kökenlerine bakılmaksızın mevsimlik işçiler için de geçerlidir.

Marjinal işçiler üzerindeki etki

Asgari ücretin Almanya’daki marjinal işçiler üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor. Asgari ücretin saatlik ve günlük ücretleri üç katına çıkardığı tahmin ediliyor. Anlamlı olabilecek bu etki ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Ayrıca, asgari ücret sadece istihdamın yüksek olduğu ayın ilk günü ödenirse, marjinal işçiler üzerindeki etki daha belirgin olabilir. Ayrıca, asgari ücretin marjinal istihdam üzerindeki etkisinin ılımlı olduğu ve önemli olmadığı da tahmin edilmektedir.

2016 yılında, yeni Alman hükümeti iddialı sosyal ve işgücü piyasası reformları başlattı. Seçim kampanyasının bir parçası olarak, emekçi insanlara daha fazla saygı gösterilmesi çağrısında bulundular. 23 Şubat 2022’de Alman federal kabinesi, marjinal olarak istihdam edilen kişiler için asgari ücreti ve azami aylık ödemeyi artırmaya yönelik yasa tasarısını onayladı. Yasa 1 Ekim 2022’de yürürlüğe girecek. Ayrıca yaklaşık altı milyon kişiyi ve beş yüz binin üzerinde işletmeyi etkileyecek.

Asgari ücretin Almanya’daki düşük vasıflı işçilerin istihdam payına etkisi olumludur. Asgari ücret arttıkça bazı firmalar ayakta kalarak ücretlerini artırdı ve böylece düşük ücretli işçiler için iş yarattı. Bu model, asgari ücretin asgari ücrete maruz kalan bölgelerde istihdamı azaltmadığı bulgusuyla tutarlıdır. Bu makalenin bulguları, diğer iki analizin bulgularıyla tutarlıdır. Bu çalışma, asgari ücretin Almanya’daki düşük ücretli işçilerin istihdam beklentilerini artırdığı hipotezini doğrulamaktadır.

Asgari ücretin Almanya’daki marjinal işçiler üzerindeki etkisi karmaşıktır ve kapsamlı bir analiz gerektirir. Analiz, çeşitli kaynaklardan alınan verilere dayanmaktadır. Almanya’da, ilk veri seti idari kaynaklardan elde edilir. Örneğin, Bundesagentur für Arbeit’in istihdam istatistikleri, tüm istihdam ilişkilerini kapsar ve işsizlik dönemlerini içerir. Bu istatistikler kolaylıkla elde edilebilir ve istihdam etkilerine ilişkin çalışmaların kaynağı olmuştur. Bir başka önemli idari veri kaynağı, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung’un Entegre İstihdam Biyografileridir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button