Asgari ücretler

Cayman Adaları’nda Asgari Ücret

Cayman Adaları Asgari Ücret

Nisan 2017 itibariyle, Cayman Adaları’nda asgari ücret dır-dir saatte 2,50 dolar, diğer birçok Karayip ülkesinde olduğu gibi. Bununla birlikte, komisyona dayalı çalışanlar çalıştıran işverenler, Ulusal Primi oluşturmak için bahşişlerinin yüzde 25’inden veya 1,50 ABD dolarından fazlasını kullanamazlar. Asgari Temel Ücret. Bu yasa, turizm sektöründe çalışanlar için asgari ücretin yükseltilmesine yardımcı olmak için çıkarıldı. Hükümet daha yüksek bir oran düşünüyor asgari ücret.

Komisyon esasına göre çalışan çalışanları olan işverenler, Ulusal Asgari Temel Ücreti oluşturmak için yüzde 25’ten fazla veya 1,50 ABD Doları tutarında bahşiş kullanabilirler.

Servis çalışanları için asgari ücret saat başına 4,50 dolardır. Ulusal Asgari Temel Ücret, Çalışma ve Emeklilik Direktörü tarafından onaylanır ve ödeme döneminde kazanılan diğer tüm ücret ve ikramiyelere ek olarak işveren tarafından çalışanlara ödenir. Hizmet çalışanları için asgari ücret, diğer tüm sektörler için asgari ücretle aynıdır.

Ulusal Asgari Temel Ücret Cayman Adaları

Çalışma Bakanı Sn. Tara A. Rivers, ulusal asgari ücretin belirlenmesinde dengenin esas olduğunu belirtti. MWAC bağımsız bireyleri, işverenleri ve çalışanları temsil ediyordu. Aynı zamanda, üyeler arasında cinsiyet ve yaş temsili ile çeşitli bir gruptu. Yakın gelecekte, Ulusal Asgari Temel Ücret gözden geçirilecek ve incelenecek ve izleme ve değerlendirme prosedürü revize edilmiş Çalışma İlişkileri Yasa Tasarısına dahil edilecektir.

Ulusal Asgari Temel Ücret Cayman Adaları, en düşük ücretli işçilerin yoksulluktan uzak kalmasına yardımcı olacak bir asgari ücrete sahiptir. Çoğu çalışan için saat başına brüt 6,00 CI$ ve hizmet çalışanları için 4,50 $’dır. Ulusal Asgari Temel Ücret, okula devam eden çalışanlara ödenen ücretler için geçerli değildir.

Bu mevzuat kesinleşip Yasama Meclisi tarafından onaylandıktan sonra, Çalışma (Ulusal Asgari Ücret Cayman Adaları) Emri çıkarılacaktır. Tasarı gelecekteki revizyon süreci hakkında rehberlik sağlar. Çalışma İlişkileri Yasası, tüm çalışanlar için ücretlerin artırılması sürecinde de önemli bir adım olacaktır.

Ulusal Asgari Ücret kapsamında, fazla mesai yapan işçilere normal saatlik ücretlerinin 1,5 katı ödenmelidir. Fazla mesai yapan işçiler, standart dokuz saatlik çalışma günü üzerinden normal saatlik ücretlerinin 1,5 katını almalıdır. Ancak, işverenler bunun için İş Mahkemesinden feragat talebinde bulunabilirler. Uyumsuzluk durumunda bir cezadan kaçınmak istiyorsanız bu iyi bir fikirdir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button