Genel Bilgi

Sınıf Yönetim Sisteminin Avantajları

Sınıf yönetim sistemi, okullarda ve üniversitelerde eğitimciler tarafından öğrenme sürecini yönetmeye yardımcı olmak ve istenen sonuçları teşvik etmek için kullanılan bir araçtır.

Bu sistemler, ders saatlerinin belirlenmesi, performans değerlendirmeleri, devam takibi, ödevlerin notlandırılması ve geri bildirimden disiplin ve işten çıkarma prosedürlerine kadar her şeyi içerir.

sınıf yönetimi nedir

Sınıf yönetimi, bir sınıfta etkili öğretme ve öğrenmeye elverişli bir ortam yaratmak için kullanılan süreçtir.

Sınıf yönetimi, sınıfın fiziksel ve sosyal ortamının oluşturulması, derslerin düzenlenmesi, sınıftaki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre pedagojik yöntemlerin ayarlanması gibi çeşitli yönleri içerir.

Sınıf yönetiminin işlevleri

Sınıf yönetimi, bir eğitimcinin, öğrencilerde okuldaki kendi performanslarını geliştirme arzusu yaratan bir öğrenme ortamını teşvik etmek için uygun strateji ve teknikleri kullandığı bir çalışma alanıdır. Aşağıda sınıf yönetiminin işlevlerinin bir listesi bulunmaktadır.

  • Öğrencilerin Sınıflandırılması

Sınıf, akademik performansları açısından öğrencilerin seviyelerine göre farklı sınıflara ayrılmıştır.

Öğretmen ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir öğrenme ortamı sağlamalıdır.

Öğretmenin öğrencilerin sorunlarını çözmek için müdahale etmesi anlamına gelir.

Öğretmen her türlü konuyla ilgili gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır.

Öğretmen de öğrencilerini farklı öğrencilerin öğrenme yeteneklerine göre geliştirmelidir.

Bu, öğretmenin kendilerini farklı durumlara göre uyarlaması gerektiği anlamına gelir.

Sınıf Yönetim Sisteminin Avantajları

Sistem, görevlerin uygun zamanda yapılmasını, materyallerin ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olmasını ve öğrencilerin görevde kalmasını sağlar. Bu avantajların her birini aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağız.

1. İşleri Doğru Zamanda Yapmak

Sistem, görevlerin doğru zamanda tamamlanmasını sağlar. Tüm malzemeleri bir arada tutmak, sorunları zamanında belirlemenize yardımcı olur ve sorunları ciddileşmeden çözmenize olanak tanır.

Sistem, hangi görevlerin ne zaman yapıldığını takip etmek ve tüm sınıfın ihtiyaç duyduğu ilgiyi görmesini sağlamak için kullanılır.

2. Malzemelerin Usulüne Uygun Uyarı İle Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi

Sistem ayrıca, hangi malzemelerin kullanıldığını görmenizi sağlayan bir günlük tutar. Bu, ihtiyaç duyulan malzemeleri takip etmenize ve neyin eksik olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir, bu da israfı azaltmaya yardımcı olur ve malzemelerin orijinal hallerinde kullanılmasını teşvik eder.

Bu aynı zamanda öğrencilerin hem öğrenim hem de iş için ihtiyaç duyduklarında tüm materyalleri almalarını sağlayacaktır.

3. Öğrencileri Görevde Tutmak

Sistem, tüm öğrencilerin derse katılımını sağlayarak öğrenci davranışlarını değerlendirmenize ve izlemenize olanak tanır. Öğrenciler görevleri üzerinde çalışırken, öğrencilerin neleri tamamladıklarını görmenize ve doğru prosedürleri izlediklerinden emin olmanıza olanak tanıyan kontrol listelerinden bunları işaretleyebilirler.

Bu, bir kavramla mücadele eden öğrencileri belirlemenize ve ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlamanıza yardımcı olabilir.

4. Sınıf Yönetimine Başlama

Bir sınıf yönetim sistemi uygulamanın ilk adımı, beklentilerinizin ana hatlarını belirlemek ve öğrenciler ve velilerle üzerinde anlaşmaya varılan bir dizi prosedür oluşturmaktır.

Bir üst sınıf sınıfında, bir etkinlik yapmak için dışarı çıkmak gibi farklı bir şey olduğunda öğrencileri geçişlere hazırlamak isteyeceksiniz.

Bunu, öğrencilerle görsel bir program oluşturarak ve zamanlarında ne yapmaları gerektiğine dair görsel temsiller ekleyerek yapabilirsiniz..

5. öğrencilerin öğrenme olasılığı daha yüksektir

Düzeni sağlama becerinizden emin olduğunuzda, genel olarak öğretme becerilerinizden daha emin hissedeceksiniz.

6. öğrencilerin öğrenme olasılığı daha yüksektir

Büyüyen sınıflar ve öğretime daha fazla zaman harcanmasıyla, öğretmenlerin hokkabazlık yapması gereken birçok yön var. En önemli konulardan biri de sınıf yönetimidir. Sınıfta söz sahibi olduklarını hisseden öğrencilerin öğrenme olasılığı daha yüksektir.

Bir kişiye ses verilmezse, fikirlerinin önemli olmadığını ve kampüslerinde olup bitenlerin gerçekten önemli olmadığını hissedebilirler.

Öğretmenler sınıf yönetimi stratejilerini kullandıklarında, öğrencilerin dinleme, meşgul olma ve çalışmalarını tamamlama olasılıkları daha yüksektir.

7. zaman kazanılır

Çoğu öğretmen, öğrencilerin düşünmek ve öğrenmek için zamanları olduğunda öğrenmenin daha kolay hale geldiği konusunda hemfikirdir. Kendiniz deneyene kadar iyi bir fikir gibi görünüyor, bu durumda göründüğü kadar kolay değil. Öğrencileriniz için sınıf yönetimi zamanını nasıl planlıyorsunuz? Belki çevrimiçi bir program yardımcı olabilir!

İyi bir sistemde ne kadar başarılı olursanız, öğrenciler ve diğer görevler için o kadar fazla zamanınız olur.

8. öğrenciler daha iyi öğrenir

Çocuğunuzun okuluna geldiğinizde koridorların çöplerle dolu olduğunu, tuvaletlerin çişle dolduğunu ve sınıfların çığlık atan çocuklarla dolu olduğunu hayal edebiliyor musunuz?

Bu sadece sağlıkları için kötü değil aynı zamanda eğitim deneyimleri üzerinde de olumsuz bir etkiye sahip. Aslında araştırmalar, sınıftaki saygısız davranışların bir öğrencinin başarısını “önemli ölçüde azaltabileceğini” öne sürüyor.

Öğrenciler iyi çalıştıkları için ödüllendirileceklerini bildiklerinde, daha çok çalışırlar, yönergeleri takip ederler ve çalışmalarını tamamlarlar.

9. Öğretmen stres seviyelerini düşürür

Öğretmen stres seviyeleri artıyor ve öğrenciler üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Ancak stres yönetimini hesaba katan öğretim yöntemleri, öğretmen kaygısını azaltmaya yardımcı olarak herkes için daha mutlu sınıflara yol açabilir.

Neyse ki, öğretmenlerin kaliteli öğrenme fırsatlarından ödün vermeden veya tükenmişlik riskine girmeden kaygılarını daha iyi yönetmelerinin birçok yolu var.

Bu teknikler, kişisel bakım uygulamalarını geliştirmek için ara vermeyi, neyin iyi çalıştığına odaklanmayı ve sorunlu alanlardan kaçınmayı ve kendilerine nezaketle davranmayı içerir.

10. Öğrencinin dikkat süresini ve performansını artırır

Kötü sınıf yönetimi, öğrenci performansının düşmesine ve hem öğrenciler hem de öğretmenler için kötü tutumlara yol açabilir. Öğrenciler, müfredatla ilgili yetersizlik veya hayal kırıklığı duyguları nedeniyle motivasyonlarını kaybedebilir; Buna karşılık, öğretmenler günlük olarak hedeflerine ulaşamamaktan dolayı aşırı yüklenmiş ve tükenmiş hissedebilirler (kaynak).

SSS

Sınıf yönetim sistemleri ve sınıf Yönetimi farklı?

İkisi de birbirine bağımlıdır. Sınıf yönetim sistemi, okullarda ve üniversitelerde eğitimciler tarafından öğrenme sürecini yönetmeye yardımcı olmak ve istenen sonuçları teşvik etmek için kullanılan bir araçtır.
Öte yandan, sınıfta iyi bir disiplin, etkili sınıf yönetimi ile başlar. Amaç, öğrencilerin kendilerini güvende ve saygın hissetmelerini sağlarken aynı zamanda öğrenmelerini ve davranmalarını kolaylaştıran bir alan yaratmaktır.

Sınıf yönetimi türleri nelerdir?

Sınıf yönetimi tekniklerinin çeşitli türleri vardır.
1. Mantıksal sonuçlar
2. Yönlendirme
3. Olumlu pekiştirme
4. Yanlış davranışın öncüllerini ortadan kaldırmak

Sınıf yönetiminin 5 bileşeni nelerdir?

Öğrencilerinizin kurallara uymasını ve öğrenmesini sağlamak için beş temel bileşen vardır.
1. Öngörü: Olası sorunları önceden tahmin etmek, önceden hazırlanmanıza yardımcı olabilir.
2. Destekleyici Yönetim Teknikleri: Bazen tek gereken, davranışları düzeltmeden önce nazik bir hatırlatmadır.
3. Tutarlılık: Sınıf yönetimi planınızın, davranışların hem olumlu hem de olumsuz pekiştirilmesi için tutarlı olduğundan emin olun
4. Yapı: Sınıf kuralları ve prosedürleri oluşturun ve beklentilerinizin açıkça belirtildiğinden emin olun.
5. Tasarım: Sınıf yönetimi planını destekleyen çeşitli öğretim araç ve gereçlerini kullanarak öğrenme için güvenli ve yapılandırılmış bir ortam oluşturun.

Sınıf yönetiminin önemi nedir?

Sınıf yönetimi, öğretimin en temel yönlerinden biridir – o olmadan, başka pek bir şeyin önemli olmayacağından emin olabilirsiniz.
Hangi içeriği öğretiyor olursanız olun veya dersleriniz ne kadar belirli bir konuya yönelik olursa olsun, sınıf yönetiminin olmaması öğrencileri ilgisiz ve mutsuz bırakacaktır.
İşinizi gayet iyi yaptığınızı düşünebilirsiniz, ancak tüm öğrencileriniz telefon başındaysa ve dikkat etmiyorlarsa, ortamda açıkça bir sorun var demektir.

çözüm

Sonuç olarak, sınıf yönetiminin avantajları, bu konuya farklı yaklaşımlar olduğu sonucuna varıyoruz. En popüler yaklaşımlardan biri, öğrencilerin kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaları ve sorumluluk almaları için bir ortamı teşvik eder.

İkinci yaklaşım daha çok disipline ve öğrencilerin öğretmenin beklentilerine uymasını sağlamaya odaklıdır. Üçüncü yaklaşım, öğrencileri öğrenme sürecine aktif olarak dahil edebilen öğretmenin etkisine dayanmaktadır. Sınıf yönetimi, öğrencilerin bir sınıfta kişisel gelişimlerini ifade etmek için öğrendikleri ve kullandıkları bir dizi etkinlik olarak görülebilir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button