Asgari ücretler

Türkiye’de Asgari Ücret –

Türkiye’de asgari ücret saat başı 53 TL’dir. Türkiye Sendikalar Konfederasyonu’na göre artış beklentilerin altında. Bununla birlikte, Türk hükümeti tüm işletmelerde bu 53 TL’lik asgari ücret seviyesini desteklemeye devam ediyor. Bu artış, işçilerin işverenlerinden daha yüksek bir ücret artışı almalarını sağlayacaktır. Hükümet bu girişim için 6,5 milyar TL harcamayı bekliyor. Ancak, kalan birçok soru var.

Asgari ücret

Ne kadar türkiyede asgari ücretneler var ortalama maaşlar? içinde çalışan bir kişi Türkiye ortalama kazanıyor Ayda 10.000 TL (535 USD). bu maaş aralık şu şekildedir; the en düşük maaş 8.503 TL (455 USD) ve en yüksek maaş aralıkları 141.453 TL (7.570 ABD Doları). türkiye asgari ücret saat ücreti oran 53 TL (2,84 ABD Doları)

bu türkiyede asgari ücret ayarlandı 8.503 TL (455 ABD Doları) bir ay. Bu miktar 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyonda beş hükümet yetkilisi ve beş sendika temsilcisi var ve bir duyuru yapmadan önce dört kez toplanıyorlar. Karar için çoğunluk oyu gerekir ve komisyon başkanı kararı kabul veya ret oyu kullanır. Türkiye’de 10 milyona yakın insan asgari ücretle geçiniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ana işveren ve işçi temsilcileri asgari ücreti belirlemek için bir araya geldi. AKP sözcüsü, asgari ücretin zamanı geldiğinde belirleneceğini söyledi. Ancak bu henüz kesin değil çünkü ana muhalefet partisi CHP ile Halkların Demokratik Partisi konuyu tartışmaya devam edecek. Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi ve düşük asgari ücret pek çok işveren için çok önemli.

bu Türkiye’de asgari ücret artacak ile Gelecek yıl %50 (2023), enflasyonu dizginleme çabalarına meydan okudu ve sendikaları dehşete düşürdü. Bu net bir aylık maaş anlamına gelir 8.503 TL (455$)Bu da diğer ülkelerdeki aylık asgari ücretin yarısından daha az. Türkiye’de, tüm işçilerin yarısı asgari ücret veya buna yakın bir aylık maaş alıyor. Bu, bu yeni asgari ücretlerin iş bulmalarını daha da zorlaştıracağı anlamına geliyor.

Şu anda geçim ücreti, tarım işçilerinin ortalama maaşına dayanan Anker Geçim Ücreti Referans Değerinin yalnızca bir kısmıdır. Ancak Anker Geçim Ücreti Referans Değeri çok daha makul bir rakamdır. Bu ücretin Türkiye’deki asgari ücretle aynı olduğunu varsayarsak, asgari ücretin tam zamanlı bir ücret olmadığını belirtmekte fayda var. Bunun yerine, temel bir geçim ücreti olarak düşünülmelidir.

Türkiye’deki maaşlar milliyet, deneyim ve kökene dayalı olsa da, yabancılar genellikle Türk meslektaşlarından daha fazla kazanıyor. Bazı sektörlerde ücretler deneyim ve yetkinliğe dayalıdır. Türkiye’de yaşamanın yüksek maliyeti nedeniyle, birçok yabancı, ABD doları ile ödenen işleri almaya çalışıyor. Bu sektörlerde, işverenler tarafından reddedilebilirler. Bu gibi durumlarda, yıllık %8’lik asgari ücret artışı, işverenlerin yabancı işçi çalıştırması için büyük bir teşviktir.

Ortalama maaş

Türkiye’de asgari ücret siyasi bir mesele haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin aylık maliyetini 8 bin 503 TL’ye (455 $) çıkaracak asgari ücrete yılbaşında zam yapacağını duyurdu. Ancak enflasyon yükselmeye devam ediyor ve asgari ücretin satın alma gücü hızla erozyona uğruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı resmi verilere göre 16-20 yaş arası ortalama aylık maaş 1.305 TL civarında. Daha fazla deneyime sahip olanlar için ortalama aylık maaş 1.134.396 TL’dir. Türkiye’de asgari ücret 1960’ların başından beri uygulanmaktadır. Çalışma Bakanlığı’na göre, işgücünün yarısı her ay asgari ücreti kazanıyor. O zamandan beri ücretler istikrarlı bir şekilde artmasına rağmen, Türkiye’de asgari ücretli çalışan sayısı hala düşük.

Türkiye’de asgari maaş sektöre göre değişmektedir. İstanbul’daki işçiler ayda 231 ila 7.556 dolar kazanıyor ve ortalama brüt maaş ayda 1.707 dolar veya yılda 20.474 dolar. Saatlik işler saatte 9,86 dolar ödüyor ve ortalama maaş Türkiye genelinden %3 daha yüksek. İstanbul’da asgari ücret uluslararası standartlara göre düşükken, İstanbul’da ortalama maaş oldukça yüksek.

Türkiye’de maaş sektöre ve cinsiyete göre değişmektedir. Genel olarak tüm sektörlerde erkek çalışanlar kadın meslektaşlarından %6 daha fazla kazanıyor. Maaşlar her 18 ayda bir %8 artış eğilimindedir. Cinsiyete bakılmaksızın, Türkiye’de kamu sektöründeki maaşların özel sektöre göre daha yüksek olduğunu not etmek önemlidir. Ve asgari ücretle çalışıyor olabileceğinizi unutmamak önemlidir, bu nedenle haklarınızın güvence altına alındığından emin olmalısınız.

Türkiye’de evrensel bir asgari ücret olmasa da, makul bir gelir için çalışmak için mükemmel bir yer. Ülke, kısmen Avrupa’da ve kısmen Asya’da bulunan orta gelirli bir ülkedir. Bölgedeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nispeten yüksek olan işsizlik oranı %14’tür. Büyüyen ekonomisine ek olarak Türkiye, Suriyeli mültecileri karşılama konusunda bir model olmuştur. Türkiye’ye taşınmayı düşünüyorsanız, ülkedeki asgari maaş hakkında daha fazla bilgi edinmek için SalaryExplorer’ı düşünün.

Eğitim seviyesi

Türkiye’de asgari ücret ile eğitim düzeyi yakından ilişkilidir. Her ikisi de hükümet tarafından belirlenir ve çalışan nüfusun insani tüketim oranını desteklemeyi amaçlar. Ayrıca asgari ücret, istihdam oranları ve büyüme süreçleri gibi birçok makroekonomik değişkeni etkilemektedir. Çalışma, hızla büyüyen Türkiye ekonomisinde yürütülmekte ve asgari ücretin geniş bir etkiye sahip olduğunu bulmaktadır. Başlangıç ​​olarak, çalışma Türkiye’de asgari ücret ile eğitim düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Resmi istatistiklere göre Türkiye’de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretin altında kazanıyor. Asgari ücrete yapılan son zam, Türk lirasındaki değer kaybının dengelenmesine yardımcı olacak ve bu da işletmelerin maliyet rekabet gücünü artıracaktır. Asgari ücret artışı, Erdoğan’ın popülaritesinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu bir zamanda geldi. Hükümet, yeni zammın ekonomi genelinde hissedilmesini bekliyor ve bu memnuniyetle karşılanan bir hareket.

En az kazananlar arasında hiç eğitim görmemiş veya temel eğitimi olmayanlar yer alırken, yüksek eğitim almış kişilerin en yüksek yüzdeleri, insanların ilk ve orta okulu bitirdiği orta grupta bulunmaktadır. Yüksek öğrenim görmüş olanlar ise daha yüksek tam zamanlı çalışma oranlarına ve resmi çalışma iznine sahip kişilerin oranı en yüksek olanlardır. Cinsiyet açısından, düşük ücret bu sorundan büyük ölçüde sorumludur.

Bazı istisnalar olmakla birlikte, mülteci işçilerin büyük bir bölümünün örgün eğitimi yoktur ve tarım ve ticaret hizmetlerinde istihdam edilmektedir. Türkiye’deki mültecilerin çoğunluğu bu sektörlerde istihdam edilirken, çok azı eğitim ve zanaat sektöründe çalışıyor. Yüksek eğitim düzeyine ve uzmanlaşmış zanaatkar bilgi birikimine sahip olanlar, düşük eğitimli ve/veya az eğitimli olanlara göre iş bulma konusunda daha kolay zaman geçirmektedir. Ortalama ücret aylık 2.826 TL’dir.

İşsizlik oranı

Türkiye’deki resmi sendika grubu Çağdaş İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜİK), Türkiye’deki asgari ücretin işgücü için standart hale geldiğini iddia etti. Ancak Erkan, asgari ücretle istihdam edilenlerin sayısının işsizliğin gerçek göstergesi olmadığını söyledi. Bunun nedeni, iş arayan işsizleri dikkate almamasıdır. Nitekim Türkiye’de asgari ücret işsizlik oranı ülke ortalamasının üzerindedir.

Türkiye’de asgari ücret doğrudan işsizlikle bağlantılı olmasa da, fiyatlara ve ekonomik büyümeye etkisi ölçülebilir. 2005’ten 2017’ye kadar olan aylık veriler karşılaştırma için mevcuttur. İşsizliği üretici fiyat endeksi ve sanayi üretim endeksi kullanarak ölçüyoruz. Ayrıca bir Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) modeli ve hatası düzeltilmiş Granger nedensellik testi kullanarak uzun vadeli nedensellikleri de ölçüyoruz. Ayrıca, asgari ücret ile işsizlik arasındaki uzun dönemli ilişkiyi değerlendirmek için sınır testini kullanıyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, 2022’nin ilk çeyreğinde ülkedeki genç işsizlik oranı yüzde 21’e ulaştı. Ancak DİSK-AR, işsizliğin yaklaşık yüzde 41’e çıktığını bildirdi. Sonuç olarak, Türkiye’de neredeyse yarısı düşük ücretli sektörde olmak üzere yaklaşık on milyon insan işsiz. Bu, özellikle asgari ücretin Türkiye’deki işçilerin yaşam standardındaki düşüşü telafi etmeye yetmediği düşünüldüğünde, endişe verici bir rakamdır. Bu istatistik, özellikle COVID-19 salgını nedeniyle işsiz kalan kadınları ilgilendiriyor.

Türkiye’de işsizlik oranı son bir yılda yüzde 1,5 oranında düştü. Eylül ayında işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak yüzde 12,7 oldu. Nisan ayının başlarında hükümet, pandeminin etkisini azaltmak için üç aylık bir işten çıkarma yasağı uyguladı. Meclis, hükümetin yasağı Temmuz 2021’e kadar üç aylık bir süre daha uzatmasına izin veren bir yasayı onayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasağı 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip. Benzer şekilde uzatıp uzatmamaya da kendisi karar verebilir. işçiler için kısa çalışma ödeneği ödeneği.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button