Genel Bilgi

yaygın eğitimin avantajları, Tanımı, Örnekleri, Özellikleri

Yaygın Eğitim, akademik bir derece olmadan bir şeyler öğrenmek anlamına gelir. Sanat ve hobiler gibi şeyleri gayri resmi olarak değerlendiriyoruz. Genellikle bir sınıfta öğretilen ve çoğunlukla akademisyenlerden oluşan örgün eğitimden farklıdır.

Gayri resmi eğitim, bir şeyi profesyonel olarak yapabilecek kadar iyi öğrenene kadar tekrar tekrar yaparak veya yaparak öğrenmektir. Örneğin, kendi kendini yetiştiren bir müzisyen, bunu sınıf ortamında değil, sadece yaptığı için resmi olmayan eğitimi öğreniyor. Yaygın eğitimin avantajlarına bir göz atalım.

Yaygın Eğitim Örnekleri

Gayri resmi eğitim, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ve Bill Gates gibi insanları etkiledi. Bu insanlar çocukluklarının büyük bir bölümünü resmi olmayan şeyleri öğrenerek geçirdiler. Örneğin Mark Zuckerberg, 13 yaşında kendi kendine PHP öğrendi.

Gayri resmi eğitimin zayıf yönleri vardır. Örneğin, kendi kendinize eğitim aldıysanız ve diğer başvuranların bildiği bir konuda bilginiz yoksa iş bulmanız zor olabilir.

Yaygın Eğitimin Önemi

Gayri resmi eğitim, yaşam kalitesini artırabilir ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunabilir. Enformel eğitim yoluyla bir ekonominin mevcut durumunu ve ilerlemesini bile sağlayabilir.

Gayri resmi eğitim yoluyla önemli beceriler öğrenebiliriz. Tüm insanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlama potansiyeline sahiptir.

Yaygın eğitimin en iyi avantajları

Yaygın eğitim dünyanın birçok ülkesinde çok yaygındır. Eğitim sadece öğrenmek değildir. Eğitim aynı zamanda değerlerin, becerilerin ve bilginin geliştirilmesi ile ilgilidir. İşte gayri resmi eğitimin bazı avantajları.

1. daha ucuz

Resmi olmayan öğrenme resmi ‘okul’ eğitiminden daha ucuzdur, çünkü devlet tarafından lisanslanması ve desteklenmesi gerekmez. Bireyler, gruplar ve topluluklar yaygın eğitim sunabilir.

Yaygın eğitim sağlayıcılarının ve yaygın eğitim kurs ve programlarının sayısında büyük bir artış olmuştur. Bunun nedeni, daha fazla insanın resmi eğitimi ve onun pahalı aşırı yük sistemini sorgulamasıdır.

2. esnek ve çok yönlü

Örgün eğitim bizi zaman, ortam ve öğretim biçimleri açısından kısıtlar. Örgün eğitimin süresi, okullarda öğretilmesi gerektiğinden sabittir. Gayri resmi öğrenmede ise kişi her şeyi kendi hızında öğrenebilir.

Yaygın eğitim esnek bir ortama sahiptir ve farklı ortamlarda öğrenmek mümkündür. Gayri resmi eğitim çok çeşitli konu ve konuları kapsar.

3. Yaygın eğitim kişiseldir

Gayri resmi eğitimin yararı, kişisel olmasıdır. Gayri resmi eğitim ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirilebilir. Yaygın eğitimin süresini ve belirli ayrıntılarını ihtiyaca göre ayarlayabiliriz.

4. Becerileri Geliştirin

Bir kişi gayri resmi eğitim yoluyla beceri ve bilgi geliştirebilir. Gayri resmi eğitim, onların ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilerin geliştirilmesini kolaylaştırır. Yaygın eğitim altında kişi istediği her şeyi öğrenebilir ve bilgilerini başkalarıyla da paylaşabilir.

5. Pratiktir, Daha Teorik Değildir

Gayri resmi eğitim teorik değil pratiktir. Bir kişi, belirli bir kursu takip etmek zorunda kalmadan bir beceri öğrenebilir. İnformal öğrenmede kendi kendinize yeni bir iş becerisi veya hobi öğrenmeniz mümkündür.

6. Yanal Düşünmeyi Teşvik Eder

Bir kişi kendi başına yeni bir beceri öğrenebilir. Buna yanal düşünme denir. Kişi kendi hızında öğrenir ve kursu hangi yönde alacağına kendisi karar verir. Bu nedenle gayri resmi eğitim, yanal düşünmeyi teşvik eder ve yaratıcılığı teşvik eder.

7. Yaratıcılığı teşvik eder

Gayri resmi öğrenme avantajları, yaratıcılığın teşvik edilmesini içerir. Bir insan her şeyi öğrenebilir ve onun etrafında bir etkinlik yaratabilir. Yaygın eğitimin en önemli avantajı budur. Kendi kendini yetiştirmiş kişiler görevleri benzersiz kılabilir.

8. Kendini Motive Eden

Yaygın eğitimdeki öğreniciler öz motivasyonludur. Başarılarını yönetenler onlardır. Birey kendi öğrenmesini gerçekleştirir. Öğrenme ve çalışma süreci isteğe bağlı olduğu için çalışma zorunluluğu yoktur.

9. Doğal İlerleme

Doğal ilerleme, kişinin kendi kendine öğrendiği anlamına gelir. Kişinin öğrenimini tamamladığını göstermesi için örgün eğitim almasına gerek yoktur. Bunun nedeni, gayri resmi öğrenmenin belirli bir kursu takip etmesini gerektirmemesidir.

Bir kişi baştan başlayabilir ve belirlenmiş bir formül veya müfredatı takip etmeden kendi hızında öğrenebilir. Yaygın eğitim esnektir.

Belirli bir kursu veya eğitim sınıfını takip etmek zorunda kalmadan yeni beceriler öğrenmenin ve etkinlikler gerçekleştirmenin harika bir yolu. Kişi, öğrenme zamanını yönetebildiği için kendi hızına uyum sağlamayı öğrenir.

Yaygın eğitimin faydaları

10. Öğrenmesi Kolay

Bir şey öğrenmek kişisel bir aktivitedir. İnsan derste değil kendi kendine öğrenir. Buna kişisel ve öğrenmesi kolay olan öz-yönetimli öğrenme denir. Örgün eğitim sistemini yaygın eğitime benzetirsek daha iyidir çünkü kişinin okula gidip öğrenmesi gerekmez.

11. uygun fiyatlı

Yaygın eğitimin maliyeti, zorunlu olmadığı için çok uygundur. İnsan öğrenme özgürlüğüne sahip olduğu için her şeyi öğrenebilir. Karşılanabilirlik yaygın eğitimin büyük bir değeridir. Okula gidecek parası olmayan yoksul insanlar gayri resmi öğrenme yoluyla öğrenebilirler.

12. Zaman Kazandıran

Örgün eğitim çok zaman gerektirir. Bu durum işçiler ve aileleri için çok sıkıntılı olabilir. Gayri resmi öğrenme çok fazla zaman almayacaktır çünkü izlenecek belirli bir ders veya müfredat yoktur.

13. İş Yaratır

Yaygın eğitim, ekonomi için yararlı olan beceriler geliştirir. El becerileri, ticaret, bilgi teknolojisi vb. Birçok yeni istihdam yaratıyorlar. Gayri resmi öğrenme, bir okul veya kolejdeki bir ders gibidir. Tıpkı bir üniversite öğrencisini üniversiteye gitmek istemesi durumunda hazırlamak gibi.

14. Daha Az Stresli

Yaygın eğitimde öğrenirken çocukların ve yetişkinlerin stres düzeyi daha azdır. Ders saatlerine katılmak ve sınıf arkadaşlarıyla yarışmak zorunda değildirler. Gayri resmi öğrenme daha rahat ve stressizdir çünkü kişi kendi hızında öğrenme özgürlüğüne sahiptir.

15. Bağımsız Öğrenmeyi Teşvik Eder

Bağımsız öğrenme veya kendine güven, resmi olmayan eğitimin önemli bir faydasıdır. İnsan ihtiyaç ve isteklerine göre öğrenir. Bu, kişiyi kolay, eğlenceli ve stressiz bir ortamda öğrenmeye teşvik eder.


Learn More
20+ Advantages Of Co Education System In School And College Life

28 Benefits Of Art Education In Schools | Why Is Art Education Important

What Are The 32 Benefits Of Physical Education In School

The Benefits Of A College Education

SSS

Yaygın eğitimin dezavantajları nelerdir?

 1. Örgün eğitim kadar yapılandırılmış değildir.
 2. Kendi kendini yetiştiren insanlar beceri ve bilgiden yoksun olabilir.
 3. Sertifika alamazlar.
 4. İzlenecek belirli bir kurs veya müfredat yok.
 5. Genellikle örgün eğitime bir alternatif olarak değil, onun yerine kullanılır.

Örgün Eğitim = Kontrol altında öğretmen, katı ders saatleri, okul kitapları vb.
Yaygın Eğitim = Kendi kendini yöneten yaşam, esnek öğrenme süresi, yaparak öğrenme vb.

Amacı, gayri resmi olarak beceri ve bilgi öğretmektir. Yoksul insanlar ve gecekondu sakinleri resmi olmayan eğitim yoluyla öğrenebilirler.

Kendi kendini yöneten öğrenme ve bağımsız düşünme sürecidir. Bir kişi kendi ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uyum sağlamayı öğrenir. Süreç rahat ve konforlu bir öğrenme ortamında yapılır. Bir öğretmene veya takip edilecek belirli bir kursa gerek yoktur.

 1. Takip etmesi kolay
 2. Öğrenmesi kolay
 3. Kompakt ve öz
 4. Sadece tek bir kitap
 5. Kendi kendini motive eder
 6. Sistematik bir şekilde toplanan
 7. Mantıklı ve takip etmesi kolay

Eksileri:

 1. Örgün eğitim kadar yapılandırılmış değildir.
 2. Kendi kendini yetiştiren insanlar beceri ve bilgiden yoksun olabilir.
 3. Sertifika alamazlar.
 4. İzlenecek belirli bir kurs veya müfredat yok.

Çözüm

Gayri resmi olarak öğrenip öğrenmediği kişiye bağlıdır. Gayri resmi eğitimin avantajları çoktur. Yaygın eğitimdeki yapı ve formalite eksikliği nedeniyle bazı insanlar öğrenmeye isteksiz olacaktır.
Yaygın eğitim zorunlu değildir. Gayri resmi öğrenme daha çok bir okul veya kolejdeki bir kursa benzer. Aşağıdaki nedenlerden dolayı farklı ve benzersizdir:

 1. Kişi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre öğrenir.
 2. Kişi kendi hızında öğrenir ve zamanını kendi ihtiyaçlarına göre yönetebilir.
 3. Yaygın eğitimden geçen insanlar özgüven kazanıyor.
 4. Bir kişi, öğrenme sürecini veya faaliyetini seçme özgürlüğüne sahip olduğu için başkalarıyla çalışmayı öğrenir.

Ama benim açımdan ikisini aynı anda tercih edeceğim çünkü ikisi farklı kavramlar aynı zamanda birbiriyle ilişkili. Yaygın eğitim, bir bireye ihtiyaç, yetenek ve yetenek düzeyine göre bilgi ve beceri öğreten bir öğrenme sürecidir. Ve örgün eğitim, öğrencilerin sertifika almasına yardımcı olan, müfredata ve müfredata dayalı yapılandırılmış bir öğrenme sürecidir.
Yaygın Eğitim ve Örgün Eğitim hakkında biraz bilgi edindiğinizi umuyoruz. Bu ikisi arasında bir kedi-fare yarışı var. Hâlâ onun hakkında daha fazla şey öğreniyoruz ve gelecekte bu sayfayı daha fazla bilgi ile güncelleyeceğiz.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button