Asgari ücretler

Peru’da Asgari Ücret –

Peru’da asgari ücret, işçinin maddi ve manevi refahını garanti eden Anayasa tarafından belirlenir. Ücret, işçilerin ihtiyaçlarına, ekonomik gelişme düzeyine, işverenlerin kapasitesine ve enflasyon oranına dayanmaktadır. Bununla birlikte, Peru’daki asgari ücret diğer ülkelerden önemli ölçüde düşüktür. Başka bir deyişle, Peru’daki işçiler temel ihtiyaçları karşılamakta daha fazla zorlanacaklar. Nedenini anlamak için Peru’da asgari ücrete ve nasıl belirlendiğine bakalım.

Asgari ücret

Peru’da asgari ücret ayda 930 tabandır, bu da yılda 245 USD’ye eşittir. Genel olarak, çalışanlar günde sekiz saat, haftada altı gün ve haftada kırk sekiz saate kadar çalışabilirler. İşverenler ayrıca çalışanlarına 45 dakikalık öğle yemeği molası vermelidir. Fazla mesaiye izin verilir, ancak toplam ücretin en az %35’i olmalıdır.

Büyük şirketler, daha yüksek ücreti ödemek için mali desteğe sahip oldukları için düzenlemelere uyacaktır. Daha küçük şirketlerin fazladan nakit kazanması pek olası değildir. Ancak Peru’nun asgari ücreti birçok ülkede hâlâ asgari ücretin altında. Küçük bir miktar gibi görünse de, yılda yaklaşık 1.600 tabana eşittir ve yalnızca küçük şirketler için giderleri artıracaktır. Carrillo Acosta’ya göre, diğer şirketler artış nedeniyle işçi çıkaracak.

Şirketlerin daha yüksek asgari ücret ödemesi için yasal bir gereklilik bulunmamakla birlikte Peru Anayasası, işverenlerin ve işçi örgütlerinin asgari ücreti belirlemek için birlikte çalışmasını şart koşuyor. Konsey ayrıca işçilerin üretkenliği ve işverenlerin kapasitesi gibi ekonomik faktörleri de dikkate alır. Farklı meslekler ve sektörler için farklı ücret oranları belirlendiği için Peru’daki asgari ücret ulusal ortalamayla uyuşmuyor. Bu nedenle, Peru’da asgari ücretin nasıl hesaplandığını ve ülkenizdeki asgari ücretten nasıl farklı olduğunu anlamak önemlidir.

Peru’daki asgari ücret S/1025’tir (AKA PEN), bu da ayda yaklaşık 272 USD’ye karşılık gelir. Cari döviz kuru ve diğer masraflar dikkate alındığında Peru’da yaşam maliyeti son iki yılda fırladı ve Gringo Taksiler icat edildiğinden bu yana benzin maliyeti iki katına çıktı. Peru’da bir mülk satın almak isteyen bir gurbetçiyseniz, yalnızca bu ücretlerin dahil olmadığını, ayrıca noter ücretleri ve diğer masrafları da ödemeniz gerekeceğini unutmayın.

Peru’da asgari ücret, vergiler ve sosyal güvenlik katkı payları düşülmeden önceki brüt tutar olarak hesaplanır. Resmi tatiller, hastalık izni ve yıllık izin gibi ücretli izin günleri hesaba katılmaz. Ayrıca, işverenler tarafından ödenen sosyal güvenlik katkı payları da hesaplamaya dahil edilmemiştir. Yıllık ücret de satın alma gücü paritesi (PPP) ve uluslararası dolar cinsinden verilmektedir. Peru’daki asgari ücret için yıllık ücret, en düşük genel asgari ücrettir. Yani bu rakam ortalama maaşı yansıtmıyor.

Yaşam maliyeti

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Peru’da yaşamak tüm Güney Amerika ülkeleri arasında en ucuz olanıdır. Bir kişi temel giderlerini ayda yaklaşık 2.000 $ ile rahatlıkla karşılayabilir. Ülkenin en pahalı şehri olan Lima’da bile ayda 1.500 dolar, bir insanı rahat ve mutlu tutmak için fazlasıyla yeterli. Ancak, biraz daha fazla harcamak istiyorsanız, harcamalarınızı azaltmanın birçok yolu vardır.

Peru’da yaşamanın maliyeti ABD ve Birleşik Krallık’tan çok daha düşük olsa da, daha yüksek bir yaşam kalitesi için prim ödemeye hazırlıklı olmalısınız. Örneğin Lima’da asgari ücretin üçte ikisinden daha azıyla yaşayabilirsiniz. Peru’da uygun fiyatlı bir daire arıyorsanız, asgari ücret aylık 250 dolar civarındadır. Ayrıca ucuz yemek ve içecek spesiyaliteleri sunan birçok restoran bulacaksınız.

Hükümet kısa bir süre önce, 1 Mayıs 2018’den itibaren geçerli olmak üzere 1,4 milyondan fazla kişi için asgari ücret artışı duyurdu. Yeni ücretler, insanların, artan emtia fiyatları gibi enflasyona önemli katkı sağlayan dış faktörlerin etkilerini dengelemesine yardımcı olacak. Peru maliye bakanı, oradaki durumu incelemek için merkezi Junin bölgesini ziyaret etti ve gıda ve akaryakıt vergi indirimlerini duyurdu. Ücretlerdeki artış Peru’nun işçi sınıfı için iyi bir haber, ancak artış durumu hafifletecek kadar ileri gitmeyebilir.

Peru’da asgari ücret S/1025’tir (PEN) ve orada yaşamanın maliyeti ayda yaklaşık 272 dolardır. Bu asgari ücretle yaşamak zor değil, ancak Peru’nun yüksek enflasyon yaşadığını hatırlamak önemlidir. Gringo Taksi icat edildiğinden beri benzin fiyatları iki katına çıktı. Harcamalarınızı dikkatli bir şekilde planlamalı ve ortaya çıkabilecek ek maliyetleri hesaba katmalısınız. Bir Perulu için ortalama aylık harcamalar da oldukça yüksek, bu da seyahatinizi daha da zorlaştırabilir.

Asgari ücretin KOBİ’lere etkisi

Asgari ücrette yüzde 10’luk bir artış Peru’daki sekiz işçiden birine fayda sağlayacak ve muhtemelen kayıt dışı ekonomiyi teşvik edecek. Ancak bazı KOBİ’ler zamdan kaçınmak için mevcut asgari ücretin altında ödeme yoluna gidebilir. Aslında, mevcut asgari ücret aylık 850 S/850’dir, dolayısıyla miktarı artırmanın bu firmalar üzerinde mutlaka olumlu bir etkisi olmayacaktır. Bunun nedeni, yeni ücretin küçük şirketler üzerinde yaratacağı orantısız etkidir.

Peruluların yüzde 72’si daha yüksek bir asgari ücreti desteklerken, yalnızca yüzde otuzu bunun geçimlerini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyor. Bu desteğin nedenleri doğrudan etkilenmediği için geleceğe yönelik iyimserlik olabilir. Aslında, daha yüksek bir asgari ücretin maaşlarını artıracağını düşünüyor olabilirler. Bu olumlu sonuçlara rağmen, artış kayıt dışı sektörde yalnızca 2,6 milyon işçiyi etkileyecek.

Birçok küçük işletme, çalışanlarını bir yatırım olarak görüyor. Değerli bir çalışanı değiştirmenin maliyetinin 2.000 ila yedi bin dolar arasında olduğunu unutmamak önemlidir. Asgari ücretteki bir artış genellikle bir işletme için olumlu kabul edilirken, ek maliyetler için önceden plan yapmak önemlidir. Diğer şeylerin yanı sıra, fiyatlarını ayarlamaları ve çalışma saatlerini genişletmeleri gerekebilir. Küçük işletme sahibiyseniz, artışın işletmeniz üzerindeki etkisini anlamak önemlidir.

Bu olumsuz etkiye karşı koymak için Peru hükümeti, küçük işletmelere kredi sağlayacak 87 milyon PEN tutarında bir fon kurduğunu duyurdu. Buna ek olarak, merkez bankası yerel para biriminde rezerv tutma zorunluluğunu gevşetti. Ayrıca devlet, yıllık asgari ücreti 400 PEN olan şirketler için bir kredi portföyü onayladı. Ancak, bu önlemler Peru’nun kayıt dışı sektöründeki KOBİ’lere yardımcı olmayacaktır.

Ayrıca, işgücünün büyük bir kısmı, özellikle de daha yüksek işgücü maliyetlerine sahip olan kadınlar ve kayıt dışı çalışanlar olmak üzere, önceden COVID-19 şokuna karşı zaten savunmasız durumda. Ayrıca, kadınların ve düşük eğitimli işçilerin temas gerektiren mesleklerde istihdam edilme olasılığı daha yüksekken, düşük vasıflı ve uzaktan çalışanların etkilenme olasılığı daha yüksektir. Bu faktörler KOBİ’leri olumsuz etkileyecektir.

Asgari ücretin kayıt dışı sektöre etkisi

Peru’nun kayıt dışı sektöründe asgari ücretin emek üretkenliğini artırıp artırmadığı sorusu sorulmaya değer önemli bir sorudur. Peru’da muazzam bir kayıt dışı sektör var ve bu sektörde asgari ücretlerin etkileri büyük. Kolombiya ve Brezilya’da asgari ücret, kayıt dışı sektördeki işgücü verimliliğini artırır ve geniş bir etkiye sahiptir. Veriler, ücret dağılımı boyunca etkileri göstermektedir. Bu etkilere genellikle sayısal etkiler denir.

Peru’da yakın zamanda yapılan bir araştırma, kayıt dışı ekonominin boyutunun resmi ekonominin %30 ila %45’i kadar olduğunu tahmin ediyor. Bu tahmin 1990’da daha yüksekti ve kayıt dışı ekonominin neredeyse %20 oranında küçüldüğü 2011 yılına kadar her yıl daha düşüktü. Yazarlar, bu rakamların, kayıt dışı sektörü toplam ekonominin %60’ına yakın olduğunu hesaplayan Loayza ve Schneider’in (2004) tahminlerinden oldukça düşük olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışma, Peru’nun sosyal güvenlik sisteminden elde edilen tahminleri içermemektedir.

Peru’da her on kişiden yedisi kayıt dışı sektörde çalışıyor ve bu işe erişim hanehalkının refahını artırırken, yeterli ücretlerin olmaması yaşam standartlarının iyileştirilmesini engelleyebilir. Aslında çoğu iş güvencesiz çalışma koşulları, sosyal güvenliğe sınırlı erişim ve düşük ücretlerle karakterize edilir. Kadınların bu tür işlerde bulunma olasılığı en yüksek olmasına rağmen, yalnızca yaklaşık yarısı asgari ücreti alıyor.

Her iki yılda da, kayıt dışı sektörde çalışan kişilerin yüzdesi yüksektir ve beklenenden çok daha yavaş düşmektedir. Kayıt dışı sektörde çalışanların çoğunluğu serbest meslek sahibidir. Ancak, reformlardan sonra daha yüksek kazançları var. Ayrıca, yüksek öğrenim ve iş eğitimi, kayıt dışı sektörde olma olasılığını yaklaşık yüzde 14 oranında azaltmaktadır. Ancak rapor, kayıtlı hale gelme sürecinin serbest meslek sahiplerini etkilemediği, bunun yerine kazançlarını yaklaşık %30 oranında artırdığına dikkat çekiyor. Peru’da, bu değişiklikten en çok kadınların yararlanacağı görülüyor.

Bu çalışma, ENAHO işgücü piyasası anketini kullanarak Peru’da asgari ücretin kayıt dışı sektör üzerindeki etkisini tahmin etmektedir. Çalışmada, ortalama asgari ücret, kişi başına düşen GSYİH ve maaşların yüzdesidir. Ayrıca tatil gün sayısı, doğum izni ve sosyal güvenlik primlerini de dikkate alır. Asgari ücret, aynı zamanda, Peru’daki en yüksek oran olan brüt lise kayıt oranını temsil eder.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button