Genel Bilgi

Sözlü İletişimin Tanımı ve Avantajları

İletişim ister sözlü olsun ister sözsüz olsun, izleyiciyi aklımızda tutarsak, izleyiciye de aynı şekilde yardımcı olur. Günlük %7’sini oral komütasyona harcıyoruz. Böylece sözlü iletişimin avantajları düşündüğümüzden daha fazlasıdır.

Yapabiliriz sözlü iletişimi tanımla anlayış oluşturmak için sözlü ve sözsüz bilgi, fikir ve düşünce alışverişi olarak.

İnsan etkileşiminin büyük bir kısmı konuşma dili aracılığıyla gerçekleşir ve birçok kuruluş fikirlerini iletmenin birincil yolu olarak sözlü iletişimi kullanır.

 1. Yazılı dil kullanmadan konuşma, ses veya işaret yoluyla iletişim kurma eylemi veya süreci
 2. Sözlü olarak iletilen bir mesaj
 3. (resmi olmayan) bir telefon görüşmesi; telefon konuşması

Sözlü iletişimin önemi

Günlük hayatımıza bakacak olursak, insanoğlu olarak sözlü iletişimi kullanmak ve buna bağlı kalmak durumundayız. Sözlü İletişim, insanlar ve çevreleri arasındaki etkileşim kanalıdır. Bir konuşmacı ve bir dinleyici arasında devam eden bilgi alışverişi sürecidir.

Bir öğretmen için öğrencilerine değerli ve önemli bilgiler vermek önemlidir. Sözlü iletişimi etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmeli ve bunda iyi olmalıdırlar.

İyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Öğretmen iletişim kurmada iyi olmalı, hoş bir sese sahip olmalı ve İngilizce kelimeleri doğru telaffuz edebilmelidir.

Öğrenciler olarak, sözlü iletişimi etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Doğru konuşmayı ve dinlemeyi bilmeliyiz.

Sözlü İletişim Türleri

Sözlü iletişimi, değiş tokuş edilen bilgilere ve değiş tokuş yöntemine göre iki şekilde sınıflandırdık:

 1. Dinleme
 2. Konuşuyorum

Konuşuyorum bilgiyi yüksek sesle ifade etme eylemidir. Örnek: Bir öğretmen bir öğrenciyle ders hakkında konuşuyor.

Dinleme bilgiyi yüksek sesle alma ve yorumlama eylemidir. Örnek: Öğrenci, öğretmenin talimatlarını dinler.

İletişimde en önemli şey söylenmeyeni duymaktır.

Peter Drucker

Sözlü İletişimin Avantajları

Sözlü iletişim, iletişim kurmanın en etkili yoludur. Anlaşılması çok kolaydır ve diğer tüm iletişim biçimlerinden daha etkilidir (Handley, 2010).

Sözlü iletişim, hızlı tepki vermeye yardımcı olan hızlı bir yanıt süresine sahiptir. Aşağıda bazı sözlü iletişimin faydaları.

1. Daha Az Pahalı

Yazılı iletişim gibi, sözlü iletişim de daha ucuz bir iletişim şeklidir. Herhangi bir malzeme almanıza veya ekstra ücret ödemenize gerek yok. Bu süreçte gerekli olan tek şey, sesiniz ve başkalarının size ne söylediğini veya ifade ettiğini anlama yeteneğinizdir.

Örneğin, motive edici konuşmacıların düşüncelerini iletmek için iletişim kurmaları gerekir. Mesajlarının hedef kitleye ulaşabilmesi için etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekir.

2. Zamandan ve Paradan Tasarruf Edin

Mektupların, raporların, kısa notların, notların, referansların ve diğer yazılı iletişim biçimlerinin oluşturulması zaman alabilir. İyi bir dille yazılmalı ve dilbilgisi ve noktalama işaretleri açısından uygun bir şekilde oluşturulmalıdır.

Bunu sözlü iletişimle hemen yapabiliyorken. Herhangi bir ön hazırlık veya redaksiyona ihtiyaç duymaz. Zaman kaybetmeden hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sözlü iletişim kurduğunuzda, kağıda para harcamanıza veya kalem, defter gibi yazı malzemeleri almanıza gerek yoktur. Sözlü iletişim kurarken, özgür olan sesimizi kullanırız.

3. Anında Geri Bildirim

Anında geri bildirim harika sözlü iletişimin değeri. Sözlü iletişimi hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. İnsanlar sunulan içerikle ilgili anında yanıt verebilir.

Raporlar, mektuplar ve notlar gibi yazılı iletişimlerde, bilgilerle ilgili bir yanıt almak zaman alır.

4. Anlaşılması Kolay

Sözlü iletişim sözlü olduğu için anlaşılması daha kolaydır. Dinleyen rahatlıkla anlayabilir. Dinleyici veya alıcı, yazılı iletişimin aksine, fazladan çaba harcamadan mesajı anlayabilir.

Eğer herhangi biri konuşmacıyı anlamıyorsa, kendilerinin anlaşılmasını sağlamak için mesajı tekrarlayabilirler. Yazmak emek ve zaman ister.

5. Kişisel İletişim

Sözlü iletişim, yazılı iletişime göre daha kişiseldir. Bu iletişim biçiminde, daha büyük bir ilişki ve bağ kurmamıza yardımcı olan diğer kişiyi tanırız.

Meslektaşlarınızla iyi bir ilişki geliştirmek istiyorsanız, bu iletişim biçimini kullanmalısınız. Etkili ve verimli bir şekilde nasıl iletişim kuracağınızı bilmeniz sizin için önemlidir.

sözlü iletişim

6. Daha Esnek

Sözlü iletişim, yazılı iletişimden daha esnektir. Mesajımızı, ses tonumuzu ve onu daha etkili kılmak için kullanılan kelimeleri kolayca değiştirebiliriz. Kelimeleri veya cevapları nasıl sürdüreceğimizi düşünmek için durup zamanımız yok.

Sözlü iletişimde, yerinde değişiklikler yapabiliriz. Varsa notlarımıza bile başvurabiliriz. Yazılı iletişimde, ancak alıcının anlaması ve kabul etmesi halinde değişiklikler yapılabilir.

7. Daha Verimli ve Etkili

Sözlü iletişimin belki de en önemli avantajı daha verimli ve etkili olmasıdır.

Yukarıda gördüğümüz gibi, daha ucuz bir iletişim şeklidir, bu nedenle iletişim kurarken tasarruf etmek, iletişim kurmak ve yazılı iletişimde olduğu gibi gecikmeden hemen iletişim kurmak mümkündür.

8. Yazılı Raporlara Gerek Yok

Sözlü iletişimde, yazılı raporlar oluşturmaya gerek yoktur, çünkü bazen düşüncelerimizi veya düşüncelerimizi yazılı dilde nasıl ifade edeceğimizi bilemediğimiz bir durumla karşılaşırız. Mesajı paylaşabilir ve bittiğinde harekete geçebiliriz.

9. Etkileyicilik

Sözlü iletişim, yazılı iletişimden daha etkileyici olabilir. Sözlü iletişimi daha etkileyici hale getirmenin birçok yolu vardır. Sadece düşüncelerinizi olumlu bir şekilde, olumlu kelimeler ve ifadeler kullanarak ve hoş bir ses tonuyla nasıl sunacağınızı bilmelisiniz.

10. Doğrudan İletişim Aracı

Sözlü iletişimde, yazılı iletişimde olduğu gibi mesajı etkileyebilecek herhangi bir engel yoktur. bu harika sözlü iletişim avantajı bu sadece zamandan değil aynı zamanda paradan da tasarruf sağlar ve hızlı geri bildirim sağlar.

Dinleyen alıcıya doğrudan ilettik. Yazılı iletişimde, iletilecek mesajı etkileyebilecek birkaç şey vardır. Zaman, mesafe, kullanılan dil ve diğer pek çok engel vardır.

Etkili iletişim %20 bildikleriniz ve %80 bildikleriniz hakkında nasıl hissettiğinizdir.

Jim Rohn

SSS

İletişim, bilgilerin bir ortam aracılığıyla iletilmesi sürecidir. İki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşir.

İletişim konuşmayı ve dinlemeyi, yazmayı, jestleri veya işaretleri içerir. Bir arabulucu, mesajları etkili bir şekilde gönderip alarak iletişimi etkili hale getirebilir.

Sözsüz iletişim, konuşmacının veya göndericinin bir mesajı iletmek için vücut dilini, yüz ifadelerini ve duruş değişikliklerini kullandığı iletişimin bir parçasıdır.

Sözlü iletişim, konuşmacının veya göndericinin bir mesajı ses ve konuşma kullanarak iletmek için ağzını kullandığı iletişimin bir parçasıdır.

 1. Sözlü iletişim yazmaktan daha dikkat dağıtıcıdır. Sözlü iletişimde başkalarına ve çevreye dikkat etmemiz gerekir.
 2. Sözlü iletişim mesajı paylaşmak için zaman alır.
 3. Genellikle sözlü iletişim yanlış anlaşılır. Mesajımızı bitirip not alacak vaktimiz olmadığı için sözlü iletişimde birbirimizin anlatmak istediğini yanlış anlayabiliriz.
 4. Akıcılık, artikülasyon ve telaffuz gibi sözlü iletişim becerilerimizi artırmamız gerekiyor.
 5. Konuşurken bazı şeyleri unutuyoruz.
 1. Biriyle iletişim kurmak istediğinizde konuşmasını dinleyin ve ne dediğini anlamaya çalışın.
 2. İletişim kurarken tartışmayın, aksi takdirde amacınızı net ve etkili bir şekilde aktaramazsınız.
 3. Yavaş konuşun, anlaşılır konuşmaya çalışın ve argo kullanmaktan kaçının.
 4. Sözlü iletişimde etkili olmak istiyorsanız, kendiniz olun ve hedef kitlenizi hesaba katın.
 1. Sözlü iletişim genellikle yanlış anlaşılabilir. Çünkü mesajımızı bitirip not alacak vaktimiz yok, sözlü iletişimde birbirimizin anlatmak istediğini yanlış anlayabiliriz.
 2. Ayrıca söylemek ve hissetmek istediklerimizi ifade edemeyebiliriz. Biriyle yüz yüze konuşurken de birçok şeyi unutabiliriz.
 3. Özellikle bir tutum sorunumuz varsa veya dikkatsizsek, mesajı başkalarına iletmekte zorlanabiliriz. Tanımadığımız insanlarla da iletişim kuramadığımız için sosyal çevremizi genişletmekte sorun yaşıyoruz.

Günlük hayatımızda sözlü iletişimi kullanmanın birçok yolu vardır. Sözlü iletişimi şu amaçlarla kullandık:

 1. Anlayış yaratmak için bilgi alışverişinde bulunmak.
 2. Bir aile üyesi hakkında bilgi iletmek için.
 3. Bir öğrenciye veya çalışana talimat vermek.
 4. konferanslarda.
 5. Haberleri bildirmek için.
 6. Bir seminerde ders ve konuşma yapmak.
 7. Mesajları bir grup insana iletmek için.

Bir öğretmen bir öğrenciye nasıl badminton oynanacağına dair talimatlar veriyor. Öğretmen, talimatı bir açıklama ve bir gereksinimler listesi aracılığıyla veriyor. Öğretmen konuşuyor, öğrenci dinliyor.

Çözüm

Sözlü iletişimin insan ilişkilerinde ve günlük hayatımızda gerçekten çok önemli olduğu sonucuna varıyoruz. Konuşmak, dinlemek ve hatta yazmak gibi farklı şekillerde kullanırız. Etkili olmak istediğimizde, nasıl dinleyeceğimizi, konuşacağımızı ve başkalarının ne dediğini anlayacağımızı bilmemiz gerekir.

Bu makaleyi okuduktan sonra, orada olduğunu biliyorsunuz. sözlü iletişimde iyi şeyler ve kötü şeyler. Konuyla ilgili hala birçok soru var. Başkalarına ve çevreye karşı tutumlarımız bazen sözlü iletişimi etkiler.

Bu nedenle, her zaman tutumunuzun ve başkalarıyla konuşma veya iletişim kurma yollarınızın bilincinde olun. Sorularınız varsa bize sorun.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button