Genel Bilgi

Varşova’da Ortalama Maaş

Polonya’nın başkenti Varşova, Eurostat’a göre AB’nin (Avrupa Birliği) en zengin 19. bölgesi. Yine de AB’de 1,8 milyonluk nüfusuyla en kalabalık 7. başkenttir. Küresel ekonomide, Varşova bir alfa dünya şehri, önemli bir ekonomik merkez ve önemli bir turizm merkezi olarak kabul edilir. Varşova ekonomisi küresel, ulusal ve bölgesel olarak gelişmiştir. Ülkenin yabancı yatırımının %12’sinden fazlasını oluşturuyor. GSYİH, GSYİH satın alma gücü paritesi (GSYİH SAGP), istihdam oranları ve maaşlardaki artış trendleri göz önüne alındığında, Varşova birçok Avrupa metropolünü geride bırakabilir ve hatta Berlin gibi büyük ekonomileri yakalayabilir. Bu güçlü ekonomide çalışmak için neler yapabileceğinizi görelim.

Bu makale boyunca kullanılan para biriminin ABD Doları olduğunu unutmayın. Yazma sırasında 1 ABD Doları = 4,26 Polonya Zlotisi.

Peki, Varşova’da ortalama maaş ne kadar? Varşova’da ortalama brüt aylık maaş 4,748 USD veya yılda 56,837 USD’dir. Saatlik işlerde çalışanlar, saatte ortalama 27,99 ABD Doları ücret bekleyebilirler. Bu rakamlar, net maaşı vergi oranları altında göreceğimiz gibi daha düşük bir rakama getirecek olan barınma ve ulaşım gibi çalışanlara sağlanan faydaları içerir.

 

Ayrıca Oku: Amsterdam’da Ortalama Maaş

Varşova, açık işgücü piyasası ve gelişmiş, sağlam ekonomisi sayesinde, içinde ikamet eden çok sayıda gurbetçi ile Polonya’nın en çeşitli bölgesidir. 2019 yılında yabancıların sayısının 40.000’in üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu, şehrin yabancı uzmanlığa açıklığını göstermektedir. Bu şehirde çalışmak ve yaşamak istiyorsanız, iş piyasası ve yaşam tarzı hakkında fikir sahibi olmanız önemlidir. Varşova’da maaşlar ne kadar? Gurbetçiler orada iş bulabilir mi? Vergilendirme nasıl, Varşova’daki iş kanunları nelerdir? Bunların ve Varşova’da çalışmakla ilgili aklınıza gelebilecek diğer birçok sorunun yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Varşova’da Ortalama Maaş

Varşova’daki en düşük ortalama maaş aylık 643.764 USD, en yüksek ortalama ise 21.021.84 USD’dir. Ödenen maaş miktarı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

Ayrıca Oku: Bangkok’ta Ortalama Maaş

Meslek

İlk alacağınız maaşın miktarı iş unvanınıza bağlıdır. Farklı iş unvanları, kişinin işyerindeki niteliklerini ve rollerini tanımlar. İşte Varşova’daki popüler işlerin ve ortalama brüt aylık maaşlarının bir listesi:

 

 • Muhasebeci 2.890,49 USD
 • İç Denetçi 4.588,80 USD
 • Grafik Tasarımcı 3.043,59 USD
 • Fotoğrafçı 2.949,60 USD
 • Pilot 5.360,01 USD
 • Mimar 3.979,05 USD
 • Çevirmen 3.766,05
 • Genel Müdür 7.764,14 USD
 • Seyahat Acentesi 3.615,23 USD
 • Diş Hekimi 10.324,31 USD
 • Diyetisyen 9.951,43 USD
 • Hemşire 3.332,68 USD
 • İnsan Kaynakları Sorumlusu 3.564,23 USD
 • Polis Memuru 3.650.89 USD
 • Avukat 6.481,16 USD
 • Hukuk Asistanı 3.305,48 USD
 • Gazeteci 4.141,48 USD
 • Eczacı 4.867.85 USD
 • Kasiyer 2.620,99 USD

İş veren

Bir işverenin belirli bir miktarı ödeme kabiliyeti, ne kadarını karşılayabileceklerine ve ne kadar kar elde ettiklerine göre değişir. Küçük şirketler, büyük şirketlere göre daha düşük ücretler ödüyor. Varşova’daki en yüksek ücretli işveren, yıllık ortalama 118.000 USD maaş sunan Orange’dır. Orange’ı yıllık 90.000 USD ile Boston Consulting Group, 58.000 USD ile RBS, 57.000 USD ile PKO Bank Polski, 56.000 USD ile PwC ve 44.000 USD ile Credit Agricole takip ediyor.

Ayrıca Oku: Kanada’da Ortalama Maaş

Eğitim seviyesi

 

Eğitim seviyeniz ve hatta eğitim kaliteniz maaşınızı etkileyebilir. En iyi bir kurumdan derece alırsanız, iş ararken diploması olmayan diğer adaylardan daha avantajlı olursunuz. Zayıf bir kurumdan alınan eğitim yeterliliği, potansiyelinizi açıkça düşürecektir. Varşova’da Diploma ve sertifika sahipleri liseden mezun olanlardan %17 daha fazla kazanıyor. Doktora derecesine sahip olanlar maaş sıralamasında en yüksek parayı kazanırlar.

Deneyim seviyesi

Tipik olarak, çalışma deneyimi ne kadar uzun olursa, maaş o kadar yüksek olur. Bu nedenle, bir iş için pazarlık yaparken deneyim seviyenizi vurgulamanız önemlidir. Bu, kalifiye olup olmadığınızı, yetersiz kalifiye olup olmadığınızı veya fazla kalifiye olup olmadığınızı belirleyebilir. Varşova’da 2 ila 5 yıllık deneyime sahip çalışanlar, ilk kez çalışanlara kıyasla ortalama %32 daha fazla kazanıyor. Tecrübe seviyeniz 5 yılı aşarsa, öncekinden %36 daha fazla kazanırsınız. Maaşınız ayrıca on yılda %21 ve 15 yılda %14 daha artacaktır.

Ayrıca Oku: Kıbrıs’ta Ortalama Maaş

 

Vergilendirme

Varşova’da veya daha doğrusu Polonya’da gelir elde eden her birey, gelir vergisi ödemek zorundadır. 19.990,23 USD’ye kadar kazanan herkesten %17 vergi alınır. 19.990,23 USD’nin üzerinde kazananlar %32 oranında vergilendirilir. İstihdam geliri, ticari faaliyet, iş ve sanat icrasından elde edilen gelir, kira geliri, gayrimenkul satışı, sermaye geliri vb. dahil olmak üzere tüm gelir kaynaklarından gelir vergisi kesilir.

Varşova Kişi Başına Ortalama Gelir

Varşova’da kişi başına düşen ortalama geliri ölçmenin en kolay yolu, kişi başına düşen GSYİH’ye bakmaktır.. Kişi başına düşen GSYİH, ekonomik performansın bir göstergesi ve belirli bir bölgedeki nüfusun ortalama yaşam standartlarını veya ekonomik refahını karşılaştırmanın bir ölçüsü olarak kullanılır. Varşova, AB ortalamasının yüzde 152’si ile Doğu-Orta Avrupa şehirleri arasında kişi başına en yüksek üçüncü GSYİH’ya sahiptir. 2017 yılında, Varşova’nın kişi başına düşen GSYİH’si 48.937,88 ABD dolarıydı ve bu, ulusal ortalamanın %218,7’siydi. Kişi başına böylesine yüksek bir GSYİH ile Varşova, aslında Polonya için bir aykırı değerdir.

Ayrıca Oku: Güney Afrika’da Ortalama Maaş

 

Varşova’da Asgari Ücret

Asgari ücret, işverenlerin yasal olarak çalışanlarına aylık veya saat başına vermesine izin verilen en düşük ücrettir. Polonya hükümeti, tüm çalışanları için belirlenmiş zorunlu bir Ulusal Asgari Ücrete (NMW) sahiptir. Ülkedeki tüm işverenler, Varşova’dakiler de dahil olmak üzere bu kurala uymak zorundadır. Bunun yapılmaması bazı ciddi yasal sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, Polonya’daki NMW 2.600 PLN’dir (607.309 USD). Bu, 2.250 PLN (524.987 USD) olarak kaydedilen 2019 NMW’den %15,6’lık bir artış. Polonya hükümeti ayrıca 2021 yılı için NMW’yi 3.000 PLN (700.537) ve ardından 2024 yılına kadar yıllık %10’luk bir artış olarak açıkladı. Bu asgari ücret, yalnızca tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir. çalışılan saat sayısı. Yasa ayrıca saat başına asgari ücreti 17 PLN (3,96 ABD Doları) olarak belirlemektedir. Bu özel yasa, saatlik ücret alan yarı zamanlı çalışanlar için geçerlidir.

Varşova’da resmi bir asgari ücretin varlığı, çalışanları sömürüden korumak için bir kalkan görevi görür. Ayrıca, ihtiyaçlarını karşılamak için ayarlandığı için çalışanların rahat bir yaşam tarzını karşılamalarına olanak tanır. Dahası, Varşova işgücü, çalışanları üretken olmaya teşvik eden bir teşvik görevi gören asgari ücretle istikrarlı hale geldi.

NMW dışında, Polonya iş kanunu da çalışma koşullarına ilişkin yönergeler vermektedir. Yeni başlayanlar için, çalışanların günde en fazla 8 saat ve haftada 40 saate kadar çalışmasına izin verilir. Fazla mesai dahil olsa bile, haftalık çalışma süresi altı günü veya 48 saati geçmemelidir.

Ayrıca Oku: Chicago’daki Ortalama Maaş

 

Varşova Gelir Dağılımı

Varşova’da gelir dağılımındaki eşitsizlik düzeyi Gini endeksi kullanılarak 0,456 olarak kaydedildi ve bu değer ülke ortalamasının altında kaldı. Gini endeksi veya katsayısı, gelir dağılımını ve bazen de servet dağılımını ölçmek için kullanılan istatistiksel bir birimdir. Gelir dağılımı, toplam GSYİH’nın nasıl dağıldığını belirleyerek, insanların yoksulluğunun veya sağlıklılığının boyutunu belirler. Varşova’daki eşitsiz gelir dağılımının ana nedeni gelir eşitsizliğidir. Diğer nedenler arasında, devlet vergi ve para politikalarının yanı sıra, hizmet sunumuna odaklanmak için üretimden uzaklaşma eğiliminde olan büyüyen ekonomik pazar yer alıyor.

Varşova’daki medyan maaş aylık 5.032.97 USD’dir. Bu, nüfusun yarısının bu miktardan fazla kazandığı, diğer yarısının ise bu miktarın altında kazandığı anlamına gelir.. Medyan, orta maaş değeridir ve daha yüksek kazanan grupta olduğunuzdan emin olmak için kazancınızı buna göre ölçmelisiniz. Gösterge olarak yüzdelikler kullanıldığında, nüfusun %25’i 2.550,72 USD’nin altında, diğer %75’i ise bunun üzerinde kazanıyor. Yine de, yüzdelik dilimlerde, nüfusun %75’i 13.802 USD’nin altında, geri kalan %25’i ise bunun üzerinde kazanıyor.

Aynı meslekte erkek çalışanların kadın çalışanlardan %7 daha fazla kazanmasıyla Varşova’da da cinsiyet eşitsizliği var. Kadınların aylık ortalama maaşı 4.046,30 USD, erkeklerinki ise 4.359 USD’dir.

İnsanlar iş üretkenliklerine, kıdemlerine, eğitim seviyelerine, meşgul oldukları pozisyona ve çalışma sürelerine bağlı olarak farklı gelirler elde ederler, bu nedenle gelir dağılımı neredeyse her zaman eşit değildir. Varşova’da gelir dağılımı düzensiz olsa da, servet eşitsizliğine kıyasla biraz azalıyor.

 

Varşova İş Piyasası

Varşova, çok sayıda iş fırsatı sağlayan birçok uluslararası şirkete, çok uluslu şirkete, ulusal kuruma ve devlet kurumuna ev sahipliği yapmaktadır. Varşova Menkul Kıymetler Borsası ve Polonya Ulusal Bankası burada bulunuyor ve her ikisi de Polonya’da çok sayıda insanı istihdam ediyor. Pek çok iş fırsatı nedeniyle, işsizlik oranı Polonya’daki en düşük oranlardan biridir. 2019’da %2,6 olarak kaydedildi. Bu ekonomideki dinamik büyümenin nedenlerinden biri, vasıflı konut sakinlerinin etkin kullanımıdır. Varşova’ya taşınmadan veya aldığınız iş teklifini kabul etmeden önce, aşağıdakileri içeren işgücü piyasasının özelliklerini öğrenmek önemlidir:

göçmen olarak çalışmak

Yeni başlayanlar için, Varşova yabancılar için birçok iş fırsatı sunuyor. Bölgedeki yabancı profesyonellerin çoğu finans, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında istihdam edilmektedir. Özellikle özel eğitim merkezlerinde, kolejlerde ve üniversitelerde İngilizce öğretmek de oldukça talep görmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin Varşova’da bir iş bulmakta zorlanmaları pek olası değildir.

iş dili

İyi İngilizce bilginize eşlik edecek bir miktar Lehçe bilgisine sahip olmak, Varşova’da herhangi bir iş bulmanın anahtarıdır.. Bu, elbette, becerilerinize ve niteliklerinize ek olarak. İngilizce, iş ortamında yaygın olarak konuşulmaktadır, ancak çoğu işveren, en azından Lehçe konuşmanızı bekleyecektir. Ayrıca şehre taşınmadan önce bir iş bulmuş olmanız gerekir.

 

Çalışma izinleri

AB vatandaşıysanız, Varşova’da veya Polonya’nın herhangi bir yerinde çalışmak için çalışma iznine ihtiyacınız yoktur. Ancak, AB üyesi olmayan vatandaşların çalışma izni almaları gerekmektedir. genellikle Polonyalı bir işveren tarafından başvurulur. İşveren, boş pozisyon için herhangi bir Polonyalı adayı alamadığını kanıtlamalıdır. Öğrenciler, sanatçılar ve din adamları gibi bazı insan kategorileri bu tür kısıtlamalardan muaftır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button