Asgari ücretler

Mali’de Asgari Ücret –

Mali’de asgari ücret hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu makale, aylık asgari ücret, asgari ücretin altında ödeme yapmanın cezaları ve Mali’de konuşulan diller gibi konuları kapsayacaktır. Ayrıca sosyal sigorta ve dil farklılıkları hakkında bilgi edineceksiniz. Mali’deki asgari ücreti öğrenmekle ilgileniyorsanız, aşağıdaki makalelere de göz atmalısınız. Bunları faydalı bulacağınızı umuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıya bir yorum bırakın.

Aylık asgari ücret

Mali hükümeti, şu anda ayda 28.465 CFA frangı olan asgari ücreti uyguluyor. Asgari ücret bu tutarın altında olamaz ve işçilerine asgari tutarı ödemeyen işverenler hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İşverenler, işçilere asgari ücretin ödenmesini sağlamanın yanı sıra, işçilerine sağlık paketleri ve sosyal güvenlik de sağlamak zorundadır. Asgari ücreti artırmak için işverenler, Mali’de pek yaygın olmayan bir toplu iş sözleşmesi veya CBA kullanabilirler.

Mali’deki erkek çalışanlar, 15 gün doğum iznine ve tıbbi bir komplikasyon olması durumunda ek iki haftaya hak kazanıyor. Mali’deki kadın çalışanlar, doğumdan altı hafta önce başlayıp doğumdan sekiz hafta sonra sona eren 14 haftalık ücretsiz doğum izni hakkına sahiptir. Ayrıca, en az dokuz aylık hizmet süresi olan kadın çalışanlara doğumdan altı hafta önce ve doğumdan sekiz hafta sonra olmak üzere 14 haftalık ücretsiz doğum izni hakkı verilmektedir. Çocuk erken doğarsa, çalışan maaşını INPS aracılığıyla almaya devam edebilir.

Mali’nin ekonomisine ve ülkenin sağlığına yönelik çeşitli zorluklar var. Yoksulluk ve enerji hizmetlerinin eksikliği, sağlık ve refahı iyileştirme fırsatlarını engellemektedir. Malililerin yaklaşık yüzde 70’inin tuvalete erişimi yok. Mali’de 12 milyondan fazla insan yeterli sanitasyon ve su kaynaklarına erişemiyor. İshal, çocukların bir numaralı katilidir ve uygun sanitasyona erişim eksikliği önemli bir ölüm nedenidir.

Sosyal sigorta

Mali’deki tazminat yasasına göre, işverenler çalışanlarına sosyal sigorta ve sağlık hizmetleri paketleri sunmak zorundadır. 2014 yılında asgari ücretler artırıldı ve işverenlerin işçiler için sosyal güvenlik ve sağlık paketleri ödemesi gerekiyor. Mali’de işverenlerin asgari ücreti ayarlamasına izin verilir, ancak bu yaygın değildir. Diğer ülkelerde, işverenlerin bir toplu iş sözleşmesi (CBA) yoluyla asgari ücreti artırmalarına izin verilmektedir.

Mali’deki Ramu sosyal güvenlik planı, birleşik sağlık sigortasına, üçüncü taraf ödeme sistemlerine ve çalışanın alacakları öncesindeki katkı paylarına dayanmaktadır. Programın tüm Mali nüfusunu kapsaması ve 2019’da uygulanması bekleniyor. Programı Ulusal Sağlık Sigortası Fonu yönetecek ve katkılar kişinin imkanlarına göre hesaplanacak. Yasa henüz ön hazırlık aşamasında, ancak uygulamaya konulursa Mali’deki birçok kişiye yardımcı olacak.

Mali’de işe alım yaparken yüksek maliyetli para cezalarından kaçınmak için iş kanunlarına uymak önemlidir. Mali’deki yasalar, çalışanları haksız fesihten korur ve sözleşme kapsamındaki haklarını garanti eder. Bir çalışan uyumsuzluk nedeniyle işten çıkarılırsa, tazmin edilmelidir. Benzer şekilde, bir şirket Mali’deki işini büyütmeye karar verirse, ülkedeki yerel iş yasalarını anlayan ve yardım sunabilen bir EOR sağlayıcısı ile ortaklık kurmalıdır.

2012’deki askeri darbenin ardından Mali yıllarca istikrarsızlık ve çatışma yaşadı. Silahlı gruplar kuzey bölgesini işgal etti. Temmuz 2014’te Mali’deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu ülkeyi istikrara kavuşturmak için çalışmaya başladı. Bu misyonun, Ulusal Geçiş Konseyi’nin ülkenin Ulusal Meclisi olarak görev yapacağı Ağustos 2020’ye kadar yürürlükte kalması bekleniyor. NTC, devam eden istikrarsızlığa kısa vadeli bir çözümdür.

Squad’ın Mali’deki Kayıtlı İşveren çözümü, şirketlerin ülkeye genişlemesine ve bölgedeki çalışanları yönetmesine olanak tanır. Kayıtlı işveren çözümü, müşterilerin çalışanların günlük aktivitelerini kontrol etmelerini ve sosyal sigortayı yönetmelerini sağlar. Squad’ın hizmeti, şirketlerin ihtiyaç duydukları sosyal güvenlik programını oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Yani, ister bir EOR, ister bir Kayıtlı İşveren arıyor olun, size yardımcı oluyoruz.

Mali’de konuşulan diller

Mali’de 79 dil konuşuluyor, ancak 2009 nüfus sayımında bunlardan yalnızca 15’i kaydedildi. Bunlar arasında Bambara, ülke nüfusunun yarısından fazlasının birinci dilidir. Fransa, Mali’nin resmi dili olmaya devam ediyor ve okullarda birincil eğitim dili. Fulfulde ve Songhay da yaygın olarak konuşulur ve Mali’nin farklı bölgelerinde ortak dil olarak hizmet eder. Mali’de küçük bir Bahai topluluğu ve bir Yehova’nın Şahidi topluluğu da var.

Mali’deki en büyük etnik grup olan Bambara, resmi dil olarak Bambara ve Fransızca konuşmaktadır. Tuaregler, ünlü deve kervanları ve Dogonlar Mali’deki diğer etnik gruplardır. Çalışkan çiftçiler, renkli maskeler takın. Bu kabilelerden birkaçı birkaç dil konuşur ve çoğunluk olarak kabul edilir. Mali’de asgari ücretle konuşulan dillerin sıklığı ve kapsamı değişir, ancak çoğu genellikle kırsal kesimde bulunur.

Mali hükümeti ademi merkeziyetçilik uygulamış olmasına rağmen, yerel yönetime siyasi katılım, zayıf okuryazarlık ve iletişim becerileri nedeniyle sınırlıdır. Birçok Malili vatandaşın yerel yönetimler hakkında bilgiye erişimi yok ve kadınlar ve azınlıklar genellikle sivil süreçlere aktif olarak dahil olmuyorlar. Mali, Afrika’nın en fakir ülkelerinden biridir, ancak birçok göçmen burada iş bulmaktadır. Mali’de saatte 13 dolar asgari ücret normdur.

Mali’de asgari ücret, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerini içeren aylık 28.465 CFA frangı. Düşük ücretlere rağmen, bu gelir seviyesi inanılmaz derecede yüksek ve büyüme için büyük bir potansiyele sahip. Malililer büyük ölçüde, günlük ihtiyaçlarının çoğunu oluşturan tarıma bağımlıdır. Bani Nehri ve Nijer Nehri’nden üretilen balıklar, Malililerin diyetlerini tamamlar ve ayrıca ek gelir sağlar.

Mali’de ekonomik gelişme olmamasına rağmen hükümet ülkeye yardım sağlamaya devam ediyor. Dünya Bankası ve ABD gibi ikili bağışçılar Mali’nin özel sektörünü destekleme sözü verdiler. Bu para, eğitim fırsatlarının geliştirilmesine, sağlığın iyileştirilmesine ve aile planlamasının teşvik edilmesine yardımcı olacaktır. Hükümet ayrıca Mali’de yaşam standardını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu çabalar, ülkenin iddialı kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Asgari ücretin altında ödemeye ceza

Mali’de asgari ücretin altında ödemeye yönelik cezalar, iş kanunlarının ciddi bir ihlalidir. Mali’nin iş kanunları, tüm işçilere asgari ücret ödenmesini şart koşuyor. Bununla birlikte, birçok işveren, düşük yaşam maliyetiyle ilişkili yüksek yaşam maliyetini ödemekten kaçınmak istedikleri için asgari ücretten daha az ödeme yapmaktadır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, Mali’nin asgari ücretinin, komşu Nijer’de belirlenen asgari ücretin yalnızca yarısı kadar olduğunu gösteriyor.

Mali ekonomisi büyük ölçüde yabancı yatırımcılara bağımlıdır ve ülkenin küresel ekonomide nispeten düşük bir entegrasyon derecesi vardır. Uluslararası şirketler ve yatırımcılar, kamu mali sistemini atlayarak ve yerel kalkınmaya çok az katkıda bulunarak kilit sektörlere hakim oldular. Bununla birlikte, bazı işverenler yabancı yatırımı çekmek için asgari ücretin altında ödeme yapmaya devam ediyor. Mali’de asgari ücretin altında ödemeye yönelik cezaların ülke ekonomisi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olması muhtemeldir.

Büyük ölçüde genç bir nüfusa sahip bir ülke olarak Mali, aşırı yoksulluk ve eksik istihdama karşı özellikle savunmasızdır. Ülkenin işsizlik oranı genel olarak düşük olsa da, genç işsizliği özellikle yüksek (%26,5) ve birçok Malili kayıt dışı sektörde çalışıyor. Uygun olmayan iş eğitimi sorunu daha da büyütür. Mali’de her yıl yaratılan yeni iş sayısı yalnızca 44.520’dir ve bu, artan işgücü arzını emmeye yeterli değildir. Ayrıca Mali, ulusal ekonominin önemli bir bölümünü etkileyen kuraklık ve su baskınlarına karşı da hassastır.

Mali’de asgari ücret, sağlık ve sosyal güvenlik gibi zorunlu yardımları içeren ayda 28.465 CFA frangı. Ayrıca, Mali’nin iş kanunları uyarınca, işverenler bir Sabit Süreli Sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal edemezler. Ancak karşı taraf haksız yere sözleşmeyi feshederse, kendisine olan borcunu ödemesi yasal bir yükümlülük altına girecektir.

İş kanunları açısından Mali, 1991’den beri bir piyasa ekonomisine sahiptir. Hükümetin yasal cephaneliği serbest rekabeti desteklese de, ülkenin piyasa rekabeti için kurumsal çerçevesi zayıf olmaya devam etmektedir. Sallantılı iş kanunlarına rağmen Mali, yerli firmaları desteklemek için ulusal bir ihracat teşvik ajansı kurma sürecindedir. Ancak Mali’nin borsası yoktur ve borsaya kote tek şirketi, yalnızca birkaç işçi çalıştıran Bank of Africa’dır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button