Asgari ücretler

Fildişi Sahili’nde Asgari Ücret

bu Fildişi Sahili’nde asgari ücret önemli. Fildişi Sahili için Anker Yaşam Ücreti Referans Değeri aylık 137.545 XOF’dir. Diğer işçi tazminat standartları benzerdir. Bir İş Müfettişi, üç aydan uzun süreli sözleşmeleri damgalamalıdır. İş Yapma Kolaylığı web sitesi, ülkedeki çalışma düzenlemelerinin bir özetini sunar. Fildişi Sahili’nde asgari ücret aylık 137.545 XOF’dir.

Fildişi Sahili için Anker Living Ücret Referans Değeri aylık 137.545 XOF

Anker geçim ücreti metodolojisi, 2017 yılında Richard ve Martha Anker tarafından geliştirilmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde geçim ücretlerini ve gelirleri ölçmek için yaygın olarak kullanılmaktadır ve geniş çapta kabul görmüştür. Metodoloji, Global Living Wage Coalition ve Living Income Community of Practice tarafından onaylanmakta ve desteklenmektedir. Aynı zamanda, oldukça yerelleştirilmiş yaşama ücreti ölçümü ve risk değerlendirmelerinde bir altın standarttır.

Fildişi Sahili için Anker Geçim Ücreti Referans Değerini hesaplamak için kullanılan metodoloji, ikincil verilere, odak gruplarına ve uluslararası ahlak standartlarına dayanmaktadır. Yerel ahlak tanımları ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğinden, yaşama ücreti referans değeri yerel bağlamı dikkate alır. Metodoloji şeffaf ve sağlamdır. Yaşayan gelir CoP, kuruluşların onu titizlikle uygulamalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlar.

Diğer işçi tazminat standartları benzerdir

Fildişi Sahili’ndeki işçiler, mesleklerine bağlı olarak ayda 36.607 CFA frangı asgari ücret alma hakkına sahiptir. Bu asgari ücrette son değişiklik 1994 yılında yapıldı. Örneğin, sanayi işçileri ayda 36.607 CFA frangı ile en düşük ücreti alırken, inşaat işçileri biraz daha yüksek miktarlar kazanıyor. İstihdamın türüne bağlı olarak, asgari ücretler toplu iş sözleşmeleri yoluyla da değiştirilebilir. Fildişi Sahili İş Kanunu ayrıca işverenlerin çalışanlarına haftada kırk saatlik çalışma için yılda 12 kez nakit veya ayni ödeme yapmasını şart koşuyor.

İşsizlik oranı yüksek

Fildişi Sahili’nde işgücüne katılım oranı yüksektir, ancak işsizlik oranı nispeten düşüktür. Kırsal kesimde işsizlik sadece yüzde 3 iken, kentte bu oran yüzde 12. Kırsal işsizlik oranı, birçok kırsal sakinin serbest meslek sahibi olmasına bağlanabilir. Genç işsizliği de yüksek. Rapor, hükümeti istihdamın kalitesini artırmaya odaklanmaya çağırıyor.

Fildişi Sahili’ndeki asgari ücret istihdam sektörüne bağlıdır. Sanayi sektöründe çalışanlar ayda 36.607 CFA frangı ile en düşük oranı kazanıyor. İnşaat işçileri biraz daha fazla kazanıyor. Asgari ücret toplu iş sözleşmeleri ile değiştirilebilir. Fildişi Sahili İş Kanunu’na göre, işverenler çalışanlarına doğrudan veya ayni ödeme yapmak zorundadır. İşçiler, yılda 12 kez haftada 40 saat için ödeme almalıdır.

Sağlık giderleri yüksek

Gelişmekte olan ülkelerde, sağlık hizmetleri maliyetleri asgari ücrette bile genellikle yüksektir, ancak Fildişi Sahili’nde durum böyle olmak zorunda değildir. Çalışma, cepten sağlık harcamalarının yapısını ve bunların varyasyonunu yönlendiren faktörleri incelemek için nüfusa ilişkin temsili verileri kullandı. Bu çalışma, sağlık hizmetlerinin maliyetinin özellikle yaşlılar için yüksek olduğunu ve ortalama cepten yapılan harcamanın %33 olduğunu bulmuştur.

Cote Divoire’da tek başına sıtma tedavisinin maliyeti hasta başına 122.008 CFA frangı (186 EUR) idi ve sigortasız kişiler sigortalı hastalara göre ortalama harcamanın dört katını yaşıyordu. 2018’de sigortasız bir aile, bir çocuk için sağlık hizmetlerine ortalama 118.480 CFA frangı harcadı; bu, 150.000 CFA frangı (212 EUR) olan ulusal asgari ücrete yakın bir rakam.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button