Asgari ücretler

Suriye’de Asgari Ücret –

Ekonomik krizin ardından, Suriye hükümeti asgari ücreti 92.970 Suriye poundu (14,50 $) olarak belirledi – diğer ülkelerde var olan saatte 1,15 ABD doları olan asgari ücretten çok uzak. Artış, Eylül ayına kadar geriye dönük olmalı ve yarı zamanlı çalışanlar için de geçerli olmalıdır. Cumhurbaşkanı Beşar Esad, kamu sektörü maaşlarına ve emekli maaşlarına yüzde yirmi zam yapıldığını duyurdu.

92.970 Suriye lirası

Suriye’de asgari ücret 92.970 Suriye lirası. Bir araştırmaya göre bu, 6 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 900 daha fazla. Hükümet, halkının artan yaşam maliyetiyle başa çıkmasına yardımcı olmak için artışın gerekli olduğunu iddia ediyor. Ancak Suriye hükümetinin bu hedefe nasıl ulaşacağı net değil. Ekonomiyi ve ekonomik sorunları yönetmekle görevli bir hükümet ekibi, rejim yanlısı iktisatçılar tarafından ateş altında kaldı.

Hükümet Suriye’deki en büyük işveren ve asgari ücreti belirliyor, ancak petrol fiyatı yükseliyor ve enflasyon bu maaşların değerini tüketiyor. Dahası, Suriye ekonomisi yavaşlıyor ve çok az ekonomik büyüme belirtisi var. Temel malzemeler kıt ve yakıt fiyatları sübvansiyonlu fiyattan sekiz kat daha yüksek. Ama hepsi kötü haber değil. Yaklaşık 2,7 milyon kişi devletten maaş alıyor.

Suriye’de ortalama maaş ayda 149.000 Suriye lirasıdır. Maaşlar 37.600 ile 663.000 SYP arasında değişmektedir ve fiili azami maaş bundan daha yüksektir. Farklı meslekler ve sektörler için maaşlar büyük farklılıklar gösterir, bu nedenle bu rollerin ortalama maaşlarını anlamak için belirli iş unvanlarının ücret seviyelerine bakmanız önerilir. Bunun dışında Suriye’deki asgari ücret, gıda ve diğer ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.

Suriyeli mülteciler arasında çocuk işçiliği

Ankete katılan hanelerin dörtte üçünden fazlasında çocukların aile gelirine katkıda bulunmasıyla, Suriyeli mülteciler arasında çocuk işçiliğinin durumu endişe verici. Lübnan ve Ürdün’de, tüm Suriyeli mülteci çocukların yarısına yakını ortak aile geçimini sağlayan kişilerdir. Bazı bölgelerde daha altı yaşındaki çocuklar zararlı işlerde çalışıyor. Bu faaliyetler organize dilencilikten ticari sömürüye ve çocuk ticaretine kadar uzanmaktadır. Geçinebilmek için çocukların okuldan ayrılıp işe gitmesi gerekiyor.

Suriyeli mülteciler arasında çocuk işçiliği, ele alınması için farklı bölgelerde koordineli çabalar gerektiren yaygın bir sorundur. Etkili çözümler bulmak zordur, ancak bazı olası müdahaleler vardır. Bu müdahaleler, yetişkinler için istihdam fırsatları yaratmayı, gıda güvenliği olmayan ailelere yardım sağlamayı ve çocuk güvenliği eğitimleri ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeyi içerebilir. Çocuk refahı yardım paketleri de çocukları okula gitmeye teşvik edebilir. Çocuk işçiliğini ve zorla çalıştırmanın diğer biçimlerini önlemenin etkili yolları hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Suriyeli mülteciler savaştan korunurken, ikamet statüleri ve çalışma hakları üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle istihdam olanakları sınırlıdır. Türkiye’deki Suriyeli mülteciler arasında yoksulluk ve emek sömürüsü yaygındır. Birçok aile geçim sıkıntısı yaşıyor. Türkiye’deki Suriyeli mülteciler arasında çocuk işçiliği yaygın olmakla birlikte, soruna ilişkin anlayışımız sınırlıdır. Bununla birlikte, bu mülteci grubu için insani durum hayati önem taşımaktadır. Türkiye’ye bir seyahat planlıyorsanız, seyahat planlarınıza Suriyeli mülteciler arasında çocuk işçiliği ile ilgili bilgilere mutlaka yer verin.

İdari bürokrasi

Suriye’de hükümet en büyük işveren olmaya devam ediyor. Kamu sektörü çalışanları iki geniş kategoriye ayrılır: hizmet odaklı ve idari. Bu iki grup devletin belkemiğini oluşturur. Kamu işletmesi çalışanları, devletin üretken endüstrilerdeki çalışanlarıdır. Tarihsel olarak, Suriye’nin asgari ücreti çok düşüktü ve saatte ortalama yalnızca 1,22 ABD dolarıydı. Ama bugün savaşın ortasında asgari ücret düşük ve hükümet bu ihtiyaca cevap vermiyor.

Suriye hükümeti aşırı derecede bürokrasi dayattı. Geçmişte, maaşlar ülkenin %58’inin birincil gelir kaynağıydı. Bu sayı, 2013’teki %68’den, öncelikle çatışma ve emek-yoğun kurumların kapanması nedeniyle düşmüştür. Aynı zamanda, özel iş gelirlerine güvenen ailelerin oranı %26’dan %33’e yükseldi. Bu durum Suriyelileri giderek artan bir şekilde maaşlarından çok kendi gelirlerine bağımlı hale getirdi.

Aynı şekilde Suriye vatandaşları da düşük asgari ücret ve yüksek yaşam maliyetlerine sahiptir. Bu bağlamda ciddi bir ekonomik rahatlamaya ihtiyaç var. Suriye lirası Mayıs ayından bu yana benzeri görülmemiş seviyelere düşerken, bu durum piyasayı etkileyerek gıda fiyatlarında yeni bir artışa ve rejim bölgelerindeki yaşam koşullarının daha da istikrarsızlaşmasına neden oldu. Ayrıca, mevcut ekonomik kriz ortamında, Suriye hükümeti çalışanları başvuranları sömürmeye başvurmuş ve rüşvet almadan talepleri yerine getirmeyi reddetmiştir.

işsizlik krizi

Suriye hükümeti, gıda, yakıt ve giyecek dahil olmak üzere temel ihtiyaçlara yapılan sübvansiyonları sürekli olarak kesti. Bu, sıradan insanların yaşam standartlarını doğrudan etkiledi. 2016’nın başlarında bir dolar yaklaşık 400 Suriye lirasından işlem görüyordu. Bu, ekonomiyi zorladı ve Şam’daki işadamları şimdiden sıkıntıyı hissediyor. İşsizliğin yüzde 50’nin üzerinde olmasıyla birlikte, hükümet sosyal programlardan ve sübvansiyonlardan geri adım atıyor.

Ancak Suriye lirasının değer kaybetmesi, devletin etkisinin zayıf olduğunu gösteriyor. Devlet, hizmet ve himaye sağlama yeteneğini kaybediyor. Bu, hükümetin ekonomiyi işler durumda tutma yeteneğini engelledi. Sonuç olarak, Suriye hükümeti, ülke üzerindeki kontrolünü elinde tutmayı giderek zorlaştıracak bir ekonomik çöküşle karşı karşıya. Suriye’nin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmanın net bir yolu yok, ancak sarmalı durdurmak için şimdi yapılabilecek bazı temel şeyler var.

Suriye lirası (lirası) Mart ayından bu yana hızla düştü ve bazı ekonomistler büyük bir kur krizi uyarısında bulunuyor. Petrolün parası dövizle ödendiğinden, sterlinin çöküşü sıradan Suriyelilerin satın alma gücünü vurdu. Bu durum Suriye’nin işsizlik krizini daha da kötüleştirmiştir. Ve mal ve hizmetlerin fiyatları artıyor. Başkanın kuzeni, ekonomi için kritik öneme sahip bir yayın olan el-Vatan gazetesinin sahibi.

Yaşam maliyeti

Aralık 2017’de Şam’da ortalama yaşam maliyeti yeni bir zirveye ulaştı: ayda 360.000 Suriye lirası, bu önceki rekorun neredeyse iki katı. Bu, beş kişilik bir ailenin ortalama aylık gelirinin yaklaşık dört katına denk geliyor. Bu maliyet büyük ölçüde, aileleri zor seçimler yapmaya zorlayan, karaborsa faaliyetlerini ve yaygın adam kaçırma olaylarını körükleyen kötüleşen yaşam standardından kaynaklanmaktadır.

Suriye hükümeti, sıradan Suriyelilerin hayatlarını etkileyerek temel ihtiyaçlar için sübvansiyonları defalarca kesti. 2016’nın başlarında dolar, şaşırtıcı derecede düşük bir fiyat olan 400 pound’dan işlem görüyordu. Dahası, hükümet yüzde 22’lik bir kişisel gelir vergisi koydu. Bu, asgari ücretli bir kişinin ortalama maaşının sadece ekmek ve süt gibi temel ihtiyaçları karşılaması anlamına geliyor. Ve sadece 22 sterlinlik asgari ücretle, Suriye’de yaşam maliyetleri dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha yüksek.

BM’nin İnsan Hakları Konseyi geçtiğimiz günlerde en az 14,6 milyon Suriyelinin şu anda insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bunların 5,6 milyonunun güvenli konutları olmadığını gösteren rakamlar yayınladı. Evlenmemiş kadınların oranları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İktidardaki Arap Sosyalist Baas Partisi’nin Al-Baas gazetesi, bir araba kiralamanın maliyetinin 100.000 SYP’ye (25 $) mal olduğunu bildirdi. Yüz kişilik bir salon 4 milyon SYP’ye (1.020 $) mal olabilir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button