Asgari ücretler

Norveç’te Asgari Ücret –

Norveç’te asgari ücret ne kadar? Bu makale, Vasıflı işçiler için ortalama ücreti ve Kamu sektörü çalışanları için asgari ücreti tartışacaktır. Bu bilgi, Norveç’te Fafo tarafından yayınlanan Avrupa Asgari Ücreti: Bir İskandinav Görünümü’nden uyarlanmıştır. Raporun tamamı burada mevcuttur. Aşağıdaki tabloları okuyarak ortalama bir işçinin Norveç’te ne kadar kazandığını öğrenebilirsiniz. Bir ülkenin asgari ücret kılavuzu gibi ek kaynaklara bağlantılar da vardır.

Norveç’te ortalama maaş

Norveç’e taşınmayı düşünüyorsanız, Norveç’teki ortalama maaşı merak ediyor olabilirsiniz. Bu ülke küçük ama şaşırtıcı derecede gelişmiş. Kuzey Avrupa’da bulunan Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya ile komşudur. Aynı zamanda bir dizi doğal kaynağa da ev sahipliği yapmaktadır. Büyüklüğüne rağmen Norveç, düşük işsizlik oranı, mükemmel altyapısı, ücretsiz yüksek öğrenimi ve yüksek kaliteli tıbbı sayesinde yaşamak için çekici bir yer. İşte Norveç’e taşınmayı düşünmeniz için en önemli nedenlerden bazıları.

Norveç’te ortalama maaş mesleğinize göre değişir. Örneğin, bir sağlık uzmanı 130.000 ABD Doları kadar kazanabilirken, bir lojistik veya satın alma uzmanı 11.400 ABD Doları kadar az kazanabilir. Norveç’in en yüksek maaşlı çalışanları Sağlık ve Alternatif Tıp mesleğindeyken, en düşük maaşlı işleri Lojistik, Operasyonlar ve Satın Alma sektörlerindedir. Norveç’te yüksek maaş almak isteyenler için Nordea Group yılda ortalama 208.000$ teklif ediyor.

Norveç’te ücretler, işverenler ve işçiler arasındaki toplu sözleşmelerle düzenlenir. Ulusal bir asgari ücret olmamasına rağmen, birçok işçi bu oranın altında kazanıyor. Norveç’in asgari ücret oranları, farklı sektörlerdeki işçi toplu sözleşmeleri ile belirlenir. Bu sözleşmeler kapsamında, 18 yaşın altındaki işçiler genellikle asgari ücretin %80’ini kazanır. Norveçli işçiler de ikramiye almaya uygun olabilir. Kamuda çalışıyorsanız, çalıştığınız işyerinde toplu iş sözleşmesi olup olmadığını da kontrol etmekte fayda var. Toplu sözleşmeler genellikle internette kolaylıkla bulunabilir.

Norveç’teki ortalama maaş, ülkede yaşamanın maliyetini ölçmek için iyi bir yoldur. Ancak, Norveç’in çok pahalı bir ülke olduğunu hatırlamak önemlidir. Maaşınıza bağlı olarak, yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlar için ne kadar harcayabileceğinize karar verebilirsiniz. Sonuç olarak, yüksek yaşam maliyetlerine alışırken ilk birkaç ayın zor geçmesini bekleyin. Bu aylarda, yeniden yerleşim masraflarını ödemek için birikimlerinizi harcamanız gerekebilir.

Asgari ücrete ek olarak, Norveç maaşı sektöre ve sahip olduğunuz pozisyona göre değişir. Genel olarak konuşursak, maaş ortalamanın üzerindedir. Özel sektörde çalışan birçok kişi çok para kazandığı için maaş artışları da bunu yansıtacaktır. Aslında, Norveç’teki çoğu hanenin iki veya daha fazla çalışanı vardır. Norveç’e taşınmayı planlıyorsanız, bunun ucuz olmadığını bilmelisiniz. 2021’de Norveç’te ortalama maaş ayda yaklaşık sekiz yüz ila bin avrodur.

Norveç ekonomisi güçlü ve petrol ihracatına bağımlı olsa da, artan hizmet talebine karşı bağışık değildir. Ülkenin yaşlanan nüfusu ile birlikte bakım çalışanlarına ve okul eğitimcilerine olan ihtiyaç önemli ölçüde artacaktır. Bu arada dijitalleşme, inşaat mühendisleri de dahil olmak üzere mühendislere ve veri uzmanlarına olan talebi artıracak. Bununla birlikte, geleneksel perakende sektöründeki işler, çevrimiçi kavram ve hizmetlerin yükselişiyle tehdit edilmeye devam edecek. Ancak bu, yeni yönetim işleri de yaratacaktır.

Kalifiye işçi asgari ücreti

Norveç asgari ücreti yaşa, beceriye ve sektöre göre değişir. Örneğin, pek çok Norveçli çiftçi yurtdışından gelen mevsimlik işçilere bel bağlamaktadır ve bu işçilerin aldığı düşük ücretler yasa dışı olabilir. Norveç’teki maaş haklarınızı bilmek çok önemlidir. Norveç asgari ücretleri yaş, beceri ve çalışma süresine göre belirlenir. Ayrıca, diğer Avrupa ülkelerinde ödenenlerden nasıl farklı olduklarını anlamak önemlidir. Aşağıda, Norveç asgari ücretleri hakkında bazı gerçekler listelenmiştir.

Vasıflı işçiler saatte 225,15 NOK kazanmalıdır. Diğerleri saatte 196,47 NOK kazanmalıdır. Toplu sözleşmeli iş kollarında çalışanlar, o işçilerin toplu ücretini almaya hak kazanırlar. Ancak maaş, ortalama yerel işçinin kazandığından daha düşük olamaz. Ayrıca, işverenlerin bir yabancı uyruklu kişinin maaşından ödenek veya diğer yardımları kesmesine izin verilmez. Ayrıca, işverenler, yabancı uyruklu bir kişinin maaşının, bordro yeri veya döviz kuru dalgalanmalarına bakılmaksızın NOK cinsinden ödeneceğini garanti etmelidir.

Norveçli işverenler, çalışanlarına koruyucu giysi ve ayakkabı sağlamalıdır. Norveç İş Teftiş Kurumu bu koşulları izleyebilir ve emir verebilir. Bu gerekliliklere uymayan işverenler hapis veya para cezası alma riskiyle karşı karşıyadır. 2021’de Norveç iş teftiş kurumu yasayı dokuz sektöre uygulayacak. Aynı durum anlaşmalar için de geçerlidir. Vasıflı işçiler için Norveç asgari ücreti, diğer Avrupa ülkelerindeki yabancı bir işçinin asgari ücretinden daha yüksektir.

Norveçli şirketler çalışanlarına iyi ödeme yapıyor. Fafo’nun yakın zamanda yaptığı bir araştırma, dünyanın en üretken şirketleri arasında olduklarını gösteriyor. Bunun Norveçli beden işçilerinin ücretleri üzerinde olumlu bir etkisi vardır. İşverenler toplu ücret kurallarına bağlı kaldıkları sürece, asgari ücret yeni çalışanları çekecek kadar yüksek olmalıdır. Norveç’te asgari ücreti iyileştirmenin hala birkaç yolu var. Ama önce, yerel asgari ücretinizin ne olduğunu bilmelisiniz.

Norveçli işçiler yüksek düzeyde sendikalaşmıştır. Neredeyse tüm Norveçli işçiler bir sendikanın üyesidir. Sendikalar ulusal federasyonlara bağlıdır ve çoğu, dört temel işçi konfederasyonundan birine bağlıdır. Norveç’teki en büyük konfederasyon, Norveç Sendikalar Konfederasyonu veya LO’dur. Seksen binin üzerinde üyesi vardır ve tüm Norveçli işçiler için geçerlidir. Norveç’te ulusal asgari ücret yoktur, ancak belirli sektörlerde bazı asgari ücretler vardır.

Yüksek bir asgari ücret ödemenin yanı sıra, Norveç aynı zamanda yüksek bir yaşam standardına sahiptir. Norveç’te ortalama ücret 2019’da 579.820 NOK idi – kabaca 54.027 ABD Dolarına eşdeğer. Bu ayda 4,502 dolar! Ekonomi küresel sağlık krizinden yavaş yavaş toparlanırken, Norveç’in GSYİH’sı 2020’de %4 azaldı ve 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 3 artması bekleniyor. Ocak 2020’de işsizlik yüzde 4’ün biraz altındaydı ancak yüzde 5’e ulaştı. yılın sonunda. Şu anda sayı yüzde dörde geri döndü, ancak işsizlik oranı hala yüzde beşin altında.

Kamu sektörü çalışanlarının asgari ücreti

Norveçliler, yüksek yaşam standardı karşısında hoş bir sürpriz yaşadılar. 2014 yılında, işgücünün en düşük ondalık dilimi ortalama ücretin yüzde 71’iydi. Buna karşılık, 20 yaşından büyük işçilerin yalnızca %0,6’sı düşük ücretli olarak sınıflandırıldı. Norveçliler, Avrupalı ​​ve Amerikalı meslektaşlarından daha genç: düşük ücretli işçilerin medyan yaşı 28’den 25’e düştü. Bu düşüş dünya ortalamasının altında olsa da etkileyici.

Norveç’te yasal bir asgari ücret bulunmamakla birlikte, düşük maaşlıların sendikalarıyla pazarlık yapma gücü vardır. Toplu sözleşmeler yasal olarak uygulanır ve genellikle düşük ücretli işler için asgari ücretleri içerir. Norveç’in asgari ücreti 0 NOK olarak kaldı. Bununla birlikte, özel sektörde asgari ücret yoktur ve belirli sektörlerin dışındaki kişiler, maaşlarını doğrudan işverenleriyle pazarlık etmek zorundadır. Norveç, ücret eşitsizliği açısından en ucuz ülkelerden biri olmasa da, İskandinav bölgesindeki ücretler hala Avrupa’nın geri kalanından daha düşük.

Norveç’te asgari ücret toplu sözleşmelerle düzenlenir, ancak asgari ücretleri yöneten yasalar da vardır. Norveç, Avrupa Ekonomik Alanı’nın bir üyesidir, yani Avrupa Birliği’nin asgari ücretini takip eder. Ayrıca Norveç, dünyadaki en yüksek yaşam standartlarından birine sahiptir. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu, Norveç’i 2020 için dünyanın en mutlu 5. ülkesi olarak sıraladı. Ek olarak, Norveçliler ayrıca dünyadaki işçilerin çoğundan daha fazlasını alıyor.

Norveç’te daha yüksek asgari ücrete ek olarak, kamu sektörü çalışanlarına özel sektördeki meslektaşlarından daha fazla ödeme yapılmalıdır. 2012’de Norveç’te yerel bir işçinin ortalama saatlik ücreti 51460 kr (5,810 $) iken, bir merkezi hükümet yetkilisi ayda 54,710 kr (6,180 $) kazanıyor. Medyan ve en düşük dilim ücretleri, üst dilimin eşiklerinin yaklaşık %41’i ve %71’idir. Ayrıca, işverenler tüm çalışanlar için uygun güvenlik ayakkabıları ve iş kıyafetleri sağlamalıdır.

Norveçli çalışanlar, maaşlarının ve çalışma koşullarının denetlenmesini talep etme hakkına sahiptir. Ancak, ikramiyeler Norveç işgücü piyasasında yaygın değildir. Kamu sektörü çalışanları bazı durumlarda ikramiye alırlar, ancak bunlar nadirdir. İkramiye yaygın olmasa da, bazı işyerleri toplu iş sözleşmeleri kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu sözleşmeler, işçilere ek hakları garanti eden yazılı sözleşmelerdir. İş sözleşmesi, istihdamın koşullarını belirleyecektir. Özel sektörde çalıştıysanız daha fazla hakkınız olabilir.

Norveç Sendikalar Konfederasyonu (NUT), mevcut ulusal asgari ücret politikasının herkes için yaşama ücretini garanti etmediğini açıkça ortaya koymuştur. Ancak, Norveçlilerin toplu sözleşmelere karşı genel tutumu çok olumlu. Bunun sonucunda toplu sözleşmelerin genelleştirilmesi, Norveçlilere düşük ücret ödemeyi daha da zorlaştırdı. Yeni ulusal asgari ücret her zamankinden daha yüksek ve Norveçliler genellikle bu politikadan yana.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button