Asgari ücretler

Umman’da Asgari Ücret –

Umman’da asgari ücret 325 ila 400 riyal (USD) arasındadır. İş kanununda adı geçmiyor ama fazla mesai olarak ödeniyor. Ancak bakanlık kararnamesi bunu garanti ediyor. Umman’daki asgari ücretler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız okumaya devam edin! Size nasıl alacağınızı açıklayacağız. Ayrıca, bu tutarın kişisel gelir vergisine tabi olmadığını unutmayın. Ancak, ayda 325 OMR’den fazla kazanırsanız, 100$’lık bir bonus almayı bekleyebilirsiniz.

Umman’ın asgari ücreti 325 ila 400 riyal arasındadır.

Umman’da asgari ücret aylık 325 ila 400 riyal (3.813 Dh eşdeğeri) arasındadır. Yakın tarihli bir rapor, 76.627 Ummanlının bu miktar ile RO325 işareti arasında kazandığını gösteriyor. Rapor ayrıca tüm Ummanlıların yüzde 54,6’sının PASI sertifikasına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu oranın neden bu kadar düşük olduğu bilinmiyor.

Ulusal İstatistik ve Bilgi Merkezi’ne göre, Umman’daki işgücünün yaklaşık yüzde 24’ü sosyal sigorta sisteminde sigortalıdır, ancak bu işçilerin yalnızca yarısı ayda 500 OMR’den daha az ücret almaktadır. Umman’da asgari ücret aylık 325 ila 400 riyal arasında, bu da bölge ortalamasının hala çok altında. Fiyatlara eklenen %5 KDV, son rakamlara göre mal ve hizmetlerin maliyetini yaklaşık %9 oranında artıracak.

Umman’ın vergi kanunları oldukça cömerttir. Gelir vergisi, KDV, yan haklar vergisi, hediye ve servet vergisi uygulanmaz. Sonuç olarak, insanlar Amerika Birleşik Devletleri’nde kazandıklarından daha fazla para kazanabilirler. Ayrıca Umman’da gelir vergisi yoktur, bu da onu çalışmak için harika bir yer yapar. Asgari ücret, sektöre bağlı olarak 325 ila 400 riyal arasındadır.

İş kanununda adı geçmiyor

Umman iş kanununa göre, bir işveren maaşları ödeme tarihinden itibaren yedi gün içinde yatırmak zorundadır. Ancak işçi parça başı çalışıyorsa ücretinin ilk hafta ödenmesi gerekir. Fazla mesai ücreti de gereklidir. Son ödemeden esas maaşın yüzde 25’i düşülerek hesaplanır. Aynı zamanda bir dinlenme gününde çalışmak için de geçerlidir. Yasanın belirttiği gibi, bir aylık maaş izin verilen maksimum miktardır.

Umman’ın iş kanunu hem vatandaşlar hem de yabancılar için istihdamı kapsar. Mevzuata ayrıca ücretler, çalışma saatleri ve cezai şartlar da dahildir. Ayrıca endüstriyel güvenlik, kadın istihdamı ve yabancıların istihdamını da kapsar. Umman’da özel sektör çalışanları için aylık asgari ücret RO 325’tir. Bu doğrudan mevduat yoluyla ödenir. Kanun, işverenlerin çalışanlarını fazla mesai yapmaya zorlamasını yasaklamaktadır. Bir çalışan fazla mesai yapmayı kabul ederse, kendisine normal maaşının en az 1,25-2 katı kadar ödeme yapılmalıdır.

Ayrıca Umman iş kanunu, aylık çalışan için asgari ücretten bahsetmemektedir. Aydan aya bir çalışanın günde dokuz saate kadar çalışabileceğini belirtir. Bunun dışında ödenenlerin deneme süreleri daha kısadır. Aydan aya bir çalışana en az bir ay ödeme yapılmalıdır. Ancak, bir çalışan haftada 48 saate kadar çalışabilir ve fazla mesai günde 12 saatle sınırlandırılmalıdır. Umman’da Cuma tatil günü olarak kabul edilir ve Cumartesi bir çalışma günü veya ek bir izin günü olabilir.

Fazla mesai olarak ödenir

Umman iş kanunu, özel sektör çalışanları için asgari ücreti ve fazla mesaiyi düzenler. Genel olarak, çalışanlara yarım saatlik dinlenme molaları ile haftada 45 saate kadar çalışmalarına izin verilmektedir. Umman ayrıca belirli meslekler için fazla mesai istiyor. Çalışanlar fazla mesai saatleri için ödeme almalıdır. Ayrıca, Umman iş kanunu, işverenlerin, çalışanlarına fazla mesai saat gerekliliklerini karşılamamaları halinde asgari 100 OMR veya yaklaşık 260 ABD Doları ödemelerini şart koşuyor.

Umman’da fazla mesai, işçinin normal maaşının %25’i oranında ödenir. Umman İş Kanunu, normal çalışma saatlerinin günde sekiz saat ve haftada kırk sekiz saat olduğunu belirtir. Sekiz saatten sonra fazla mesai miktarı fazla mesai olarak hesaplanır. Fazla mesai, çalışanın maaşına eklenir ve miktar %25 oranında artırılır. Gece vardiyalarında ise fazla mesai, normal çalışma saatleri dışında hesaplanır ve işçinin normal ücretinin %50’sine kadar artırılır.

Umman’ın iş kanunu, işverenlerin kanuna uymasını şart koşuyor. Bir çalışana hak ettiği ücret ödenmezse İnsan Gücü Bakanlığı’na şikayette bulunabilir. Anlaşmazlık çözülmezse, İşgücü Bakanlığı dostane bir çözüme ulaşmak için her türlü makul çabayı gösterecektir. Başarısız olmaları halinde OFW, işveren tarafından belirlenen şikayet prosedürlerini takip etmelidir.

Bakanlık kararnamesi ile garanti altına alınmıştır.

Özel sektörde çalışan Ummanlılar, bakanlık kararnamesi uyarınca asgari ücret garantisi altındadır. Asgari ücret aylık 280 SAR olarak sabitlenmiştir ve 1 Temmuz 2013’te yürürlüğe girmiştir. Bu kararname Umman’ın sosyal güvenlik politikasının hayati bir parçasıdır ve işverenlerin çalışanlarının kaydını tutması zorunludur. Ayrıca 50 kişiden fazla çalıştırmaları halinde belli bir ücret ödemelerini şart koşuyor.

Umman’ın iş kanunu asgari ücretten bahsetmese de, hükümet geçmişte ilerici adımlar atıyor. 2013 yılında İnsan Gücü Bakanlığı, özel sektörde çalışan Ummanlılara en az OMR325 ödenmesi gerektiğini öngören bir kararname yayınladı. Önceki asgari ücret 200 OMR idi. Ancak, bazı göçmen işçiler için asgari ücret çağrıları hız kazanamadı. ITUC’un Arap ülkelerindeki bölgesel lideri Ahmed Al Busaidi, asgari ücretin çalışanlar ve patronlar arasında müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. İşçiler anlaştıklarından daha az alıyorlarsa, İnsan Gücü Bakanlığına gitmeli ve şikayette bulunmalıdırlar.

Umman’daki ev işçileri çeşitli ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya. Bu işçiler eşit iş kanunu korumalarının dışında tutuluyor ve genellikle erkek meslektaşlarından daha az ücret alıyorlar. Ulusal kökenleri nedeniyle işverenleri tarafından sömürülebilirler ve kendi yiyecek ve barınmalarını sağlayacak imkanlara sahip olmayabilirler. Buna ek olarak, bazı işçiler, yiyecek ve uyku koşullarından yoksun kaldıklarını ve işverenlerini dövdüklerini bildirdi. Bir vakada, Bangladeşli bir ev işçisi olan Mamata B., polise kaçtıktan sonra işvereni tarafından dövüldü.

İşverenlerin fazla mesai ücreti ödemesi zorunlu değildir.

Umman’da asgari ücret, 225 OMR temel maaş ve 100 OMR ikramiyeyi içeren aylık 325 RO’dur. İşverenler, işçilerine ödemelerini ayın yedinci günü doğrudan mevduat olarak yapmak zorundadır. Çalışanlarını fazla mesai yapmaya zorlayamazlar. Bir çalışan fazla mesai yapmayı kabul ederse, kendisine normal maaşının en az 1,25-2 katı kadar ödeme yapılması ve bir gün izin hakkı olması gerekir. Çalışanlara çalışmaları için uygun şekilde ödeme yapıldığından emin olmak için işverenler Umman’ın tazminat yasalarını kontrol etmelidir.

Umman’daki iş kanunu, işverenlerin çalışanları için fazla mesai ödemesini şart koşuyor. İşverenlerin işçilerine maaşlarının %25’ini, tatil günlerinde veya resmi tatillerde çalışıyorlarsa %50’sini ödemeleri zorunludur. İkramiye, çekilen son esas maaş üzerinden hesaplanır. Üç yıldan az hizmet süresi olan çalışanlar, yılda 15 gün fazla mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Daha uzun hizmeti olan çalışanlar da bir aylık maaş alabilirler.

Bir çalışan hasta ise, işten ayrılma hakkına sahiptir, ancak bunu kanıtlamak için bir sağlık raporu sunmalıdır. Tıbbi sertifikalarla ilgili anlaşmazlıklar bir sağlık kurulu tarafından çözülür. Umman İş Kanunu’nun 43. Maddesi, çalışanın yılda on hafta çalışmayı bırakması halinde iş sözleşmesinin feshedilebileceğini düzenlemektedir. Doğum izni süresince hamile çalışanlara elli gün izin hakkı verilir. Geçerli tıbbi nedenleri varsa fazladan günlere izin verilir. Benzer şekilde Umman İş Kanunu’nda da özel bir babalık izni hükmü bulunmamaktadır.

İşverenlerin sosyal güvenlik primi ödemesi zorunlu değildir.

Umman’daki sosyal güvenlik yasaları, işverenlerin sosyal güvenlik katkısı olarak sigortalı maaş bordrosunun %10,5’ini ödemesini şart koşuyor. Katkı payı, Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Sigortalar Kamu Kurumuna ödenir. Bu vergi, çalışanlar ve işverenler tarafından aylık olarak ödenir. İşverenlerin bu katkı paylarını her ayın 15 günü içinde ödemeleri zorunludur. Sosyal Güvenlik Fonu, engelli ve yaşlılara yardım etmek için tasarlanmıştır. Umman uyruklu çalıştırmayan işverenlerin sosyal güvenlik primi ödemesi zorunlu değildir.

Umman İşgücü Bakanlığı, çalışanları maaşların geç ödenmesinden korumak için Umman Merkez Bankası ile işbirliği içinde Ücret Koruma Sistemini başlattı. Bu yasaya uyulmaması mali cezalara ve vize yenileme sorunlarına neden olabilir. İşverenler bordro kayıtlarını 10 yıl süreyle saklamalı ve çalışanlarına yerel para biriminde ödeme yapmalıdır. Bir şirketin Umman’da bir çalışanını kaydettirebilmesi için ülkede bir banka hesabı olması gerekir.

Umman’da kişisel gelir vergisi yoktur. Ancak, işverenler para cezaları ve diğer cezalardan kaçınmak için zorunlu gerekliliklere ve iş kanununa uymak zorundadır. Umman’ın asgari ücreti aylık 325 OMR’dir. Bunun yaklaşık üçte ikisi maaş, diğer üçte biri ikramiye olmalıdır. İşverenler ayda en az bir kez maaş ödemesi yapmak zorundadır; ancak işverenlerin 13. ay ödemesi yapma zorunluluğu yoktur. Umman’ın çalışma haftası 45 saattir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button