Asgari ücretler

Kiribati’de Asgari Ücret –

EIRC2015 Kiribati’de Asgari Ücret – Ortalama aylık ücret ne kadar? Saatlik ücret ne kadar? Asgari Ücret iklim değişikliğinden nasıl etkilenir? Bu makalede öğrenin. Ayrıca, iklim değişikliğinin Kiribati’deki etkisi hakkında bilgi edinin. Ayrıca, Kiribati’deki asgari ücret ve bunun ekonomi üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinin. Okumaya devam etmek! İşte Kiribati’deki asgari ücrete genel bir bakış:

Kiribati’de EIRC2015 Asgari Ücret

Kiribati’deki EIRC2015 Asgari Ücreti, birleşik bir ulusal yasaya dayanmaktadır. İşverenlerin çalışanlarına ayda en az iki kez gerekli ücreti ödemesi zorunludur. Bu ücret, üst üste iki ay veya daha fazla çalışan tüm çalışanlara ödenir. Kanun ayrıca işverenin asgari ücret düzenini göstermesi gerektiğini de belirtmektedir. Kiribati’deki EIRC2015 Asgari Ücreti şu anda Pasifik’teki en yüksek ücrettir ve işverenlerin buna uyması gerekmektedir.

EIRC2015, işverenlerin asgari ücret oranını kendi web sitelerinde veya Kiribati Observer’ın web sitesinde yayınlamasını şart koşuyor. Buna ek olarak, işverenlerin ücretler ve KPF katkı payları, vergiler ve çalışanların devamsızlıkları dahil olmak üzere çalışanlarının kayıtlarını tutmaları gerekmektedir. Resmi tatil olarak belirlenen bir günde işe devamsızlık yapan işçinin asgari ücretinden %10 oranında indirim yapılır.

Ortalama aylık ücret

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Kiribati’de ortalama aylık ücret 350 A$’dan azdır. Kiribati’de yaşamanın maliyeti dünya ortalamasından 1,83 kat daha düşük. Yaşam maliyeti, Kiribati’deki yoksulluğun en büyük nedenidir. Ortalama aylık ücret 305 dolardır – 0,6 aylık yaşam masraflarını karşılamak için yeterlidir. Ancak maaşlar kadın ve erkekler için aynı değildir.

Kiribati’den olanlar muhtemelen sözleşmelerini bitirdikten sonra evlerine dönecekler. Onlar için geniş fırsatlar mevcut olsa da, görev sürelerinden daha uzun süre kalmaları pek olası değildir. Ayrıca, özellikle bir pandemi durumunda hemşirelerin ailelerini geride bırakmaları zordur. Diğer bir zorluk da, küçük Pasifik adasına gidip gelmenin zorluğu. Neyse ki hükümet, ülkedeki işgücü açığını gidermek için bir Pasifik işgücü planı başlattı.

Saatlik ücret

Kiribati’deki Çalışma Bakanlığı, İstihdam Endüstri İlişkileri Kanunu Yasası kapsamındaki yeni asgari ücret düzenini onayladı. Yeni asgari ücret oranı düzenlemesine göre, işletmeler için yerel asgari ücret saat başına 1,30 Avustralya Doları olurken, deniz aşırı finanse edilen projeler için asgari ücretin saatlik oranı saat başına 3 Avustralya Doları olacaktır. Yeni oran talimatının 1 Kasım 2016’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kiribati’de net gelir üzerinden gelir vergisi alınır. Ülke para birimi olarak Avustralya dolarını kullanıyor, bu nedenle tüm sakinlerin ilk 28500 AUD gelir üzerinden vergi ödemesi gerekiyor. Bu sınırın üzerinde kazanılan herhangi bir tutar daha yüksek oranda vergilendirilir. Avustralya ve denizaşırı taraflara ödenen temettüler için vergi oranı %30’dur. Kiribati’de çalışmak istiyor ancak bir işiniz yoksa, orada çalışmak için bir sözleşme arayabilirsiniz.

İklim değişikliğinin Kiribati üzerindeki etkileri

Ülke, halkının geçim kaynakları için çok önemli olan su ile çevrilidir. Nüfusunun yaklaşık yarısı, geniş Marawa lagününe bağlı olan küçük Güney Tarawa adasında yaşıyor. İklim değişikliği şimdiden adaların gıda arzını ve su kaynaklarını etkiledi. İklim değişikliği nedeniyle zaten seller ve fırtınalar var, ancak küresel sıcaklık arttıkça bunlar daha da kötüleşecek. Neyse ki, bu çevre sorununun etkilerini azaltmanın yolları var.

Pacific Regional Infrastructure Facility tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapor, ada ulusunun altyapı geliştirme ve varlık yönetimi ile ilgili olarak karşılaştığı zorlukları vurguladı. Rapor, yetersiz raporlama, zayıf iç iletişim ve gergin iç kapasite dahil olmak üzere Kiribati’nin altyapısındaki birkaç önemli zayıflığı tespit etti. Ayrıca hükümet, ekonomiyi geliştirmek ve iklim değişikliğinin Kiribati’nin altyapısı üzerindeki etkilerini ele almak için sürdürülebilir ve tutarlı bir plana sahip değil.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button