Asgari ücretler

Slovenya’da Asgari Ücret –

Asgari ücretin en yüksek olduğu bir ülke arıyorsanız, Slovenya ilginizi çekebilir. Bu dinamik, zengin ülke, Avrupa Birliği’ndeki en yüksek maaşı sunuyor ve canlı bir ekonomiye sahip. Ancak bu yazı aynı zamanda vatandaşlarına düşük maaş veren iki ülke olan Sırbistan ve Karadağ’ı da ele alacaktır. Slovenya’daki asgari ücreti ve onu işletme sahipleri için neyin bu kadar çekici kıldığını öğreneceksiniz. Ayrıca asgari ücret yasalarını ve vatandaşlarına sağladığı faydaları öğreneceksiniz.

Lüksemburg en yüksek asgari ücrete sahiptir

Lüksemburg’daki asgari ücret, hem nominal olarak hem de satın alma gücü standartları açısından dünyadaki en yüksek ücrettir. Avrupa Birliği’nde sadece iki ülke Lüksemburg’dan daha düşük asgari ücrete sahipti: Letonya ve Litvanya. Asgari ücret artışı açısından, son on yılda yalnızca Yunanistan, Portekiz, Letonya ve Çek Cumhuriyeti daha yüksek artışlar gördü. Slovenya, geçen yıl aylık 700 Euro civarında seyreden asgari ücretle orta grupta yer alıyor. Asgari ücret ile ortalama brüt ücret arasındaki oranı yüzde 33,1 ile yüzde 52 arasında değişiyor.

Ülkeler arasındaki asgari ücret farkı çok büyük. Örneğin, Slovenya’da asgari ücret aylık 604 PPS iken, Lüksemburg’da yaklaşık 3 kat daha fazladır. Buna karşılık, Bulgaristan’da en düşük asgari ücret sadece 312 Avro. Slovenya, asgari ücret açısından İspanya’nın hemen arkasında sekizinci sırada yer alıyor. Dünyadaki en yüksek ücret, yalnızca bir avuç ülkedeki işçilere veriliyor. Slovenya’nın yanı sıra Avusturya, Almanya ve Belçika’da da asgari ücretler daha yüksek.

Slovenya’da asgari ücretler, Ocak 2019’da ortalama maaşların %50,6’sıydı. Satın alma gücü standartları açısından, Slovenya, Avrupa Birliği içinde en dar ücret farkına sahipti. Slovenya’nın asgari ücreti 1995 yılında uygulamaya kondu ve birkaç kez güncellendi. Genel olarak özel sektör taban ücreti ile uyumlu hale getirilmiştir. Enflasyon ve reel olarak GSYİH’deki büyüme, son yirmi yılda Slovenya’da asgari ücreti artırdı. En yüksek ve en düşük asgari ücretler, federal asgari ücretle doğrudan ilişkiliydi.

Karadağ ve Sırbistan, Avrupa Birliği’ndeki en düşük asgari ücreti ödüyor

Avrupa Birliği’ndeki asgari ücret oranları karşılaştırıldığında, Karadağ ve Sırbistan ülkeleri bölgenin geri kalanıyla aynı maaşları vermiyor. Karadağ ve Sırbistan’da brüt ücret aylık 95.312 RSD, net ücret ise 69.136 RSD’dir. Brüt ücretler, sosyal güvenlik katkı paylarını ve gelir vergisini kapsayacak şekilde yıllık olarak ayarlanır. Ayrıca, ülkeler arasında yıllık artışta bir fark vardır. Üstelik Sırbistan’da asgari ücretin artması her zaman 12 ay olmuyor.

İki ülkenin sendikaları geleneksel derneklerde örgütlenmiştir. İşçi haklarıyla ilgili politikaları formüle etme sorumluluğu olan Sosyoekonomik Konsey gibi sektörler arası organlarda bulunurlar. Ancak, bu örgütlerin seçmenlerini seferber etme kapasiteleri sınırlıdır. Ek olarak, iş sektörü, iktidar partisine bağlılığa dayalı koordinasyon ve kutuplaşmadan yoksun olan birkaç dernek tarafından temsil edilmektedir.

Yalnızca beş AB Üye Devleti, 2018’deki medyan brüt kazancın %60’ından fazla olan ulusal asgari ücrete sahipti. Bu ülkeler arasında Portekiz, Macaristan, Slovenya ve Hırvatistan vardı. Diğer on bir ülkede ulusal asgari ücret hiç yoktu. İkinci grup, ulusal asgari ücretleri medyan brüt kazancın %50-60’ı kadar olan ülkelerden oluşuyordu. Üçüncü grup İrlanda, Lüksemburg, Hollanda ve Slovakya’dan oluştu. İkincisinde, Arnavutluk ve Karadağ üçüncü sırada yer aldı ve bu, hâlâ AB’nin en düşükleri arasında yer alıyor.

Slovenya, Avrupa Birliği’ndeki en yüksek asgari ücreti ödüyor

Eurostat’a göre, Slovenya AB’deki en yüksek asgari ücreti ödüyor. Ocak 2021’de Slovenya, vatandaşlarına ayda 1.024 Euro ödedi. Yalnızca dört AB Üye Devleti daha düşük asgari ücrete sahipti: Litvanya, Kıbrıs ve Lüksemburg. Slovenya, Lüksemburg ve Estonya en yüksek asgari ücrete sahiptir. Lüksemburg’daki en düşük ücretli işçi ayda 258 Euro kazanıyor. Bu, Sırbistan’daki en düşük ücretli işçiden 6,6 kat daha düşük.

Önerilen asgari ücretin iki ana hedefi vardır: ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve daha fakir ülkelerdeki insanlar için yaşam koşullarını iyileştirmek. Çalışılan bölge ve ülkedeki yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Yoksulların gelir düzeyini artırmanın yanı sıra, tek pazarda ödemelerin daha adil bir şekilde yapılmasına ve zam yapılmasına ivme kazandıracaktır. Ek olarak, asgari ücret bir ülkenin rekabet gücünü artırabilir.

Slovenya’da asgari ücret altı ile sekiz avro arasında değişiyor. BES endeksinde, 614 avroluk asgari ücretle çalışan bir işçi, Malta, Portekiz, Yunanistan veya gelişmekte olan herhangi bir ülkede asgari ücretle çalışan bir kişiden daha fazlasını satın alabilir. Slovenya bir istisnadır. Asgari ücretleri Slovenya’nınkinden daha düşük olan diğer Avrupa Üye Devletleri, Orta ve Doğu Avrupa ve Batı Avrupa’dır. Batı Balkanlar, AB içinde en yüksek asgari ücrete sahiptir.

Slovenya dinamik ve zengin bir ekonomiye sahip

Slovenya’daki işsizlik oranları nispeten düşük ve ekonomi nispeten durgun olsa da, ülke hala tüm AB ülkeleri arasında en yüksek yaşam standartlarından birine sahip. Teknoloji ile ilgili olmayan çoğu iş, iyi bir Sloven dili bilgisi gerektirir. Yüksek teknoloji gerektiren işler çok daha az dil yeterliliği gerektirir. İngilizce konuşan adaylar, Slovenya’da çeşitli yüksek ücretli işler bulabilirler. Ancak bu düşük ücretlerle bile, gelmeden önce Slovence’de bir eğitim veya öğretim almayı düşünmelisiniz.

Slovenya’daki asgari ücret tüm Balkan bölgesindeki en yüksek ücretlerden biridir. Aynı zamanda eski Yugoslav ülkelerindeki en yüksek asgari ücretler arasındadır. Ancak, ülkenin bir göçmen merkezi yok. Ljubljana, Slovenya’nın ekonomik başkenti olmasına rağmen, göçmenler için bir merkez değildir. Ljubljana şehrinde çeşitli BT işleri mevcuttur. Bilgi teknolojisinin yanı sıra, Slovenya’daki diğer önemli endüstriler petrokimya, gıda işleme, inşaat, bankacılık, vasıflı ticaret ve daha fazlasıdır.

Slovenya, Avrupa’da nispeten genç bir ülkedir. 1995 ile 2008 yılları arasında en müreffeh AB ülkesiydi. Ülke aynı zamanda Euro para birimini kabul eden ilk yeni üye oldu. Slovenya ayrıca yüksek kaliteli altyapısı, iyi eğitimli iş gücü ve Orta Avrupa’daki merkezi konumu ile tanınır. Ve tabii ki gelişen ekonomisi, ülkenin en büyük varlıklarından biridir. Ve Slovenya’ya yerleşmeyi düşünüyorsanız, emlak satın almayı düşünebilirsiniz. Ancak, yabancıların Slovenya’da yalnızca kendi ülkelerinin ülke ile bir mütekabiliyet anlaşması olması durumunda mülk satın alabileceklerini unutmamak önemlidir.

Çok merkezli bir kültüre sahiptir.

Slovenya’daki kültür, çok merkezliliği ile bilinir. Slovenya’daki insanlar kendilerini dolaylı olarak ifade etme eğilimindedir, bu da ilk başta çekingen ve kaçamak görünebilecekleri anlamına gelir. Ancak onları bir kez tanıdıktan sonra, açık ve uzlaşmacı hale gelebildiklerini görebilirsiniz – ve bunun tersi de geçerlidir! Çok merkezli olmalarına rağmen, Slovenler cömertlikleri ve hoşgörülü olmaları ile tanınırlar. Başkalarına takdirlerini göstermekte hızlıdırlar ve ortak bir amaca ulaşmak için fikir ve değerlerdeki farklılıkları bir kenara bırakırlar.

Kültürün merkezi rolü, sanatçılar ve bağımsız dernekler için alan yarattı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hükümet, bazı yazarları ve kitapları halk kütüphanelerinden kaldırdı. Devlet ayrıca sanatsal ve kültürel projeleri teşvik etti ve sanatçıların çalışmalarını destekledi. Aslında, Slovenya hükümeti yeni bir düzeni teşvik etmede kültürün önemini kabul etmiştir. Kültür Bakanlığı ayrıca Slovenlerin dilini ve kültürel çeşitliliğini ve sanatçıların çalışmalarını desteklemek için çalışmaktadır.

Mart 2018’de hükümet, 2021 için ayda brüt 1.024 Euro olan yeni bir asgari ücret açıkladı. Yeni asgari ücret, mevcut mevzuatın izin verdiği en düşük artıştır. Geçen yıl asgari ücret brüt 941 Avro idi. Hükümet zammı kısmen işverenlere Haziran sonuna kadar sübvansiyonla karşılamayı planlıyor, ancak zammı altı ay uzatma seçeneğine sahip. 2019’un başı itibariyle, Slovenya’da aylık ortalama brüt maaş 1.754 Euro’ydu.

Yüksek asgari ücreti var

Cömert emeklilik planına ek olarak, Slovenya, AB ortalamasından daha yüksek olan yüksek bir asgari ücrete sahiptir. Geçen yıl, Slovenya asgari ücreti %8,9 arttı, ancak bu, ülkenin tüketici fiyatları Aralık-Aralık 2020 arasında yalnızca yüzde bir oranında düşmeden önceydi. yerel işçiler. Bununla birlikte, yüksek asgari ücrete rağmen, Slovenya ücret farkının en az olduğu birkaç Avrupa ülkesinden biridir. Çalışan kişilerin risk altındaki oranı %3,4’tür ve bu, işsizler için yoksulluk oranından yaklaşık 15 kat daha düşüktür.

Eurostat’a göre, Slovenya gelişmekte olan Avrupa’da en yüksek asgari ücrete sahip ülke. Ocak 2021’de Slovenya’daki asgari ücret, AB’nin geri kalanından daha yüksek olan 1.024 avroydu. Gelişmekte olan Avrupa’daki en düşük asgari ücretler, 332 avro ile Sırbistan’ın 366 avrodan biraz daha düşük olan Bulgaristan ve Litvanya’da oldu. Bu, Lüksemburg’daki en düşük ücretli işçiden 6,6 kat daha düşük.

Tecrübeye dayalı maaş artışları vardır.

Sloven asgari ücreti nispeten düşük bir tazminat düzeyidir, ancak yine de ortalama Avrupa asgari ücretinden önemli ölçüde yüksektir. Toplu sözleşmelerin diğer işçileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi uygulaması devam etmektedir. Son mali krizin şoku ve sendikalar ile işverenler arasında etkin koordinasyon eksikliği, toplu pazarlığın reel ücret sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin karmaşık değerlendirmelere yol açtı. Bu makale, Slovenya’da toplu pazarlığın asgari ücret üzerindeki etkisini incelemektedir.

WDN anketi, Slovenya’daki esnek ücret bileşenlerine dair kanıt sağlar. Anket, performansa bağlı ikramiyelerin ve diğer teşvik ödemelerinin yaygınlığını göstermektedir. Slovenya’da toplam maaş faturasının yüzde 17,5’ini ikramiyeler oluşturuyor ve en yüksek oranlar inşaat ve ticaret sektörlerinde. Bireysel ikramiyelerin payı, beş ila 19 çalışanı olan küçük firmalarda en yüksekken, firma büyüklüğü arttıkça yüzde düşüyor. Bu nedenle, WDN anketi, Slovenya’nın ücret katılığının boyutunu anlamak için gereklidir.

Performansla ilgili ikramiye ödemeleri döngüsel olma eğilimindedir. Son mali krizden önce, bu tür ödemeleri alan özel sektör çalışanlarının oranı artıyordu. Ancak kriz sırasında, Sloven firmaları ücretli fazla mesaiyi azaltarak, çalışanları daha kısa çalışma programlarına koyarak veya işçileri işten çıkararak işgücü maliyetlerini azalttı. Yukarıda belirtilen zorluklara rağmen, WDN anketi, deneyime dayalı maaş artışı uygulamasının Slovenya’da canlı ve iyi durumda olduğunu göstermektedir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button